• Etusivu
  • Energia

Sähkön korkea hinta ja sähkökatkosten mahdollisuus – miten yrityksesi on varautunut?

Tapio Näslund
Julkaistu 08.12.2022
Tuulivoima

Sähkön korkea hinta puhuttaa. Hinta sinänsä voi olla uhka yritystoiminnalle, mutta toinen merkittävä uhka on odottamattomat sähkökatkokset. Voiko niihin varautua? Entä voisiko niitä jotenkin ennakoida tai jopa välttää?

Sähkön hinnan yllättävä kehitys

Maaliskuussa 2022, Venäjän hyökättyä Ukrainaan, sähkön hinta ensin kolminkertaistui ja toukokuussa hinta nousi lisää. Energian hinta on kauttaaltaan noussut enemmän, kuin oikeastaan kukaan on osannut varautua. Sähkön hintatasoon vaikuttavat monet tekijät, mutta pahin tilanne on silloin, kun sähkön kysyntä ja tarve lähestyy tai hetkellisesti jopa ylittää tuotantokapasiteetin.

Info

Info

Sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • sää ja lämpötila: Lämpimät ja sateiset talvet saattavat laskea sähkön hintaa, kylminä talvina hinta nousee. Jopa sääennusteet itsessään voivat vaikuttaa hintakehitykseen.
  • vesivarannot vesialtaissa: näihin vaikuttavat lämpötila ja sademäärät,
  • tuotetun ydin-, tuuli- ja lämpövoiman määrä (näistä tuuli on hyvin säätilariippuvainen),
  • sähkön kysyntä,
  • tuotantopolttoaineiden hinnat,
  • päästöoikeuksien hinnat,
  • käytettävissä oleva siirtokapasiteetti,
  • taloudelliset näkymät ja
  • poliittinen epävarmuus.

Miten hinta sitten yhtäkkiä nousee?

Sähköä verkkoon tuotetaan ensin muuttuvilta kustannuksilta halvimmilla energianlähteillä. Halvimmat muuttuvat kustannukset ovat vesivoimalla. Seuraavaksi edullisinta on tuulivoima. Kolmantena tulee tuontisähkö. Venäjältä ei enää sähköä tuoda, joten Pohjoismaiset vesivarannot ovat erittäin merkittäviä sähkön hinnan kannalta. Rajoitteena on myös siirtokapasiteetti, joka asettaa maksimimäärän tuontisähkölle. Tuulivoiman osuus taas vaihtelee tilanteen mukaan. Suomen tuulivoiman määrä on ollut viime aikoina tilanteesta riippuen 0-4000MW välillä.

Muuttuvilta kustannuksiltaan neljänneksi edullisin on ydinvoima. Olkiluoto 3:n myötä ensi vuonna ehkä saavutetaan tilanne, jossa Suomi on omavarainen energiamäärän suhteen. Tällöinkin hetkelliset kulutuspiikit voivat ylittää tuotantokapasiteetin.

Melko kalliita ovat jo CHP- eli yhteistuotantolaitokset, joissa tuotetaan sekä kaukolämpöä että sähköä. Näissä hinta alkaa nousta nopeammin. Lisäksi on vielä vielä hiililauhde, öljylauhde ja kaasuturbiinit. Hiililauhteen kohdalla hinta alkaa olla varsin korkealla. Öljylauhde on hiililauhdetta noin puolet kalliimpaa ja kaasuturbiinit ovat muuttuvilta kustannuksiltaan kolmanneksen korkeammat kuin öljylauhde.

Tuleeko sähkökatkoksia?

Mikäli talvesta tulee kylmä, kulutus nousee väkisinkin. Jos tuotantokapasiteetti ei riitä, voidaan joutua tilanteeseen, jossa sähköt ovat yhtäkkiä parikin tuntia poikki. Kantaverkkoyhtiö määrittää hetkellisen tilanteen. Ennen kulutusrajan asettamista, viimeisenä ”temppuna” kantaverkkoyhtiö ottaa reservit käyttöön. hinta on tuolloin ”pilvissä”. Jos nekään eivät riitä, tulee sähkökatkoja, joita kierrätetään. Vielä tällainen tilanne ei ole todennäköistä, mutta mahdollista.

Ongelmana on myös se, etteivät verkkoyhtiöt ehdi mitenkään varoitella tällaisista sähkökatkoista, koska ei tiedetä, milloin kantaverkkoyhtiö edellyttää sähkön kulutuksen pudottamista. Ne asettavat rajan kulutukselle. Sähkökatkot kestävät 1–2 tuntia kerrallaan. Sähkökatkojen kierrätysjärjestystä ei voida ennalta määrittää. Asetettu raja vaikuttaa siihen, mitä voidaan pitää yllä ja mistä pitää katkaista.

Kannattaa siis varautua mahdollisiin sähkökatkoihin. Sairaalat ymmärrettävästi pyritään turvaamaan. Ja sähköverkkovalvomo on pakko sähköistää koko ajan. Eli nämä ovat viimeiset kohteet, joista sähkö katkeaa.

Miten varautua sähkökatkoihin?

Yksi lähtökohta on tietysti energiankulutuksen vähentäminen. Energia on ollut Suomessa niin halpaa, ettei ole kiinnitetty huomiota kulutukseen. Kulutuksen vähentäminen säästää kustannuksia ja laajassa mittakaavassa voi vähentää kantaverkon kuormitusta eikä kriittinen raja ylity. Valaistuksen ja lämmityksen kustannuksissa voi olla paljon parannettavaa monessakin yrityksessä.

Paikallisesti kannattaa suunnitella prosessien hallittu alasajo ja siihen tarvittavan varavoiman hankkiminen. Kannattaa myös miettiä, voisiko joitain asioita tehdä silloin, kun kulutus ei ole suurimmillaan ja hintakin on halvempaa. Käytännössä siis öisin ja viikonloppuisin, mikä tuo muita kustannuksia ja vaikeuksia töiden järjestämisessä. Kustannuksia ilman vastaavaa tuottoa tulee myös siitä, jos työt seisovat pari tuntia sähkökatkoksen takia. Voi tulla tilanne, jossa on valittava kahdesta huonosta vaihtoehdosta toinen.

Entäpä, voisiko työaikoja muuttaa tilapäisesti, pitää lomia arvioidusti pahimpina aikoina? Näissä ongelmana on sitten työntekijöiden kanssa sopiminen asioista ja toisaalta pahimpien aikojen ajallinen ennakoiminen.

Yleispätevästi kaikille yrityksille sopivia ratkaisuja ei ole helppo löytää, mutta yrityskohtaisesti voi mietinnällä ja suunnittelulla löytää hyviäkin ratkaisuja. Mitään ei välttämättä jouduta tekemään, mutta varautuminen kannattaa.

Kauanko tämä tilanne jatkuu?

Sähkön hinnankehityksen ennustaminen on aina ollut vaikeaa ja tällä hetkellä oikeastaan mahdotonta. Varovaisten arvioiden mukaan, ensi vuonna saatettaisiin päästä hintatasolle, joka alittaa tämän vuoden maaliskuun tason, mutta vasta vuonna 2024 oltaisiin lähempänä normaalitasoa, mikä se sitten tuleekin olemaan. Palautuuko meille enää ”halvan” sähkön aika, jää nähtäväksi.

Futuurimarkkinoiden hinnat ovat kuitenkin jo tulleet alaspäin, mikä luo toiveikkuutta ainakin paremmasta tilanteesta. Nyt vastassa oleva talvi voi tuoda tullessaan ennennäkemättömän korkeita hintoja ja katkoksia sähkönjakelussa. Seuraavakaan talvi ei välttämättä vielä ole ongelmaton.

Energiaa säästävät toimenpiteet ovat tällä hetkellä kannattavia. Niihin liittyvien investointien takaisinmaksuaikakin on lyhyempi energian hinnan ollessa korkealla ja säästöjä muodostuu vielä myöhemminkin.

Rakentaja.fi
Energia
sähkö
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20221_74403.jpg
Pientalon sähkövarasto kannattaisi takaisinmaksuajan lyhetessä
Aurinkosähköjärjestelmät yleistyvät nopeasti pientaloissa. Täyden hyödyn aurinkopaneeleista saa irti kotitaloussähkön varastointijärjestelmällä, mutta niiden määrä on suomalaisissa omakotitalokiinteistöissä vielä varsin vähäinen.
201910_60501.jpg
Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa
Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.
201911_61480.jpg
Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?
Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".
20221_74422.jpg
Taloyhtiön matka ympäristö­ystävällisyyteen - näin se eteni Mäntsälässä
Ympäristöystävällisyys ja etenkin ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on arkea jo taloyhtiöissäkin. Prosessi voi olla vaiheittainen, ja jokainen parannus auttaa eteenpäin. Mäntsälän Mäntylinnassa halutaan taata puhdas ympäristö myös tuleville sukupolville tekemällä ekologisia valintoja.
20188_54486.jpg
Sähkön hinta jälleen kilpailutettu - tutustu tarjouksiin!
Rakentaja.fi-palvelussa on järjestetty sähkön hintakilpailutusta siitä asti, kun sähkön ostaminen miltä tahansa Suomessa sähköä myyvältä yhtiöltä tuli mahdolliseksi. Pääsääntöisesti kuluttajille tarkoitettuihin tarjouksiin on kuitenkin ollut jo jonkin aikaa mahdollista tarttua myös taloyhtiöiden. Tästä syystä teimme uuden sopimuspohjan ajatellen isännöitsijöitä, joilla on useampia taloyhtiöitä hoidettavana. Uusi pohja helpottaa sopimustietojen täyttöä, mikäli haluaa tehdä useammalle taloyhtiölle sopimuksen samaan aikaan.Tarkista sähkötarjous tästä ja tee taloyhtiölle sopimus... (yksittäiseen asuntoon voi tehdä sähkösopimuksen täällä)Järjestyksessään 42. sähkön joukkokilpailutuksemme voitto jakaantui viidelle eri sähköyhtiölle. Kilpailu oli jälleen tiukka. Voittajiksi nousivat tällä kertaa Korpelan Energia, Kymenlaakson sähkö, Nordic Green Energy, Oulun Sähkönmyynti ja Pori Energia.Tarjous on tarkoitettu niille, joiden sähkösopimus päättyy viimeistään 18.12.2018. (Korpelan Energian tarjoukset koskevat niitä, joilla sopimus päättyy 31.12.2018 mennessä). Uudet hinnat astuvat voimaan nykyisen sopimuskauden päätyttyä. Luonnollisesti tarjoukseen voivat tarttua myös ne, joilla on toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Tällöin uudet hinnat astuvat voimaan, kun tarjous on ehditty käsitellä ja irtisanomisaika on päättynyt.Sähkösopimuksia voivat tehdä niin yksityiset kuluttajat, pienyritykset kuin taloyhtiötkin. Pääliittymän koko voi olla enintään 3 x 63 A, tuota liittymäkokoa suuremmat kohteet neuvotellaan aina erikseen. Halukkaille on tarjolla myös vihreä vaihtoehto, jonka lisähinta määräytyy tarjouslaskurin valitseman yrityksen hinnaston mukaan, mikäli sellainen tämän tarjouksen yhteydessä on mahdollista valita. Pori Energian ja Nordic Green Energyn sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä ja on tarjolla ilman lisähintaa.
20221_74366.jpg
Oletko ostamassa uutta täys­sähkö­autoa? Hae 2 000 euron hankinta­tukea
Tiesitkö, että uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada valtiolta 2000 euroa hankintatukea? Aiemmin ostaja sai tuen alennuksena auton myyntihinnasta autoliikkeestä, nyt tuki maksetaan hakijalle tukipäätöksen mukaisesti. Tukea haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton