• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika

 • Etusivu
 • Palvelut

Rakennussuunnittelun työvoimantarve selvitettävä

Rakentajan toimitus
Julkaistu 25.03.2020Päivitetty 15.11.2022
20203_63573.jpg

Turun Ammattikorkeakoulu esittää rakennusarkkitehti AMK-koulutusvastuun myöntämistä itselleen. Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamassaan lausunnossa Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL toteaa, että ennen uusien koulutusvastuiden myöntämistä on selvitettävä tarkasti, millaista työvoimaa työvoimapulasta kärsivissä arkkitehtitoimistoissa ja muualla rakennusalalla tarvitaan.

Rakennusarkkitehti AMK -koulutuksen tavoitteet

Vuonna 2014 käynnistetty Rakennusarkkitehti AMK -koulutus perustettiin vastaamaan erityisesti rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen ja tietomallintamisen työvoimatarpeeseen. Koulutus käynnistettiin neljässä ammattikorkeakoulussa (Metropolia, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Savonia) 120 opiskelijan sisäänotolla. Sisäänottomäärää on nostettu noin 160 opiskelijan tasolle. Koulutusohjelmista on valmistunut kaksi ensimmäistä vuosikurssillista rakennusarkkitehteja, joista valtaosa on sijoittunut ammattikorkeakoulujen oman arvion mukaan uudisrakentamisen erilaisiin tehtäviin.

20203_63575.jpg

Rakennussuunnittelijoiden tarve

Arkkitehtitoimistojen Liiton jäsenyrityksissä on selkeä tarve lisätyöntekijöihin ja alalla vallitsee täystyöllisyys. Rakennussuunnittelijoiden tarve koskee kuitenkin erityisesti poikkeuksellisen vaativia tehtäviä yksityisellä sektorilla. Huomattava osa merkittävistä rakennushankkeista edellyttää nimenomaan poikkeuksellisen vaativien hankkeiden osaamista eikä näihin tehtäviin ole tarjolla työvoimaa.

Kuntasektorilla tämä näkyy pitkittyneinä rekrytointiprosesseina ja täyttämättä jääneinä virkoina, joiden vuoksi moni hanke venyy. Näihin tehtäviin ovat olleet kelpoisia vain yliopistotutkinnon suorittaneet arkkitehdit. Näin ollen rakennusarkkitehtikoulutuksen lisääminen ei vastaa alan lisätyövoiman tarpeeseen.

Korkea osaaminen kehittymisen ja viennin ajurina

Arkkitehtitoimistoalan kehittämisen ja kansainvälistymisen kannalta on tärkeää, että nimenomaan poikkeuksellisen vaativien hankkeiden ja luovan ongelmanratkaisun osaajien määrä turvattaisiin. Rakennusarkkitehti AMK-tutkinnon tavoitteena ei ole vastata näihin tarpeisiin.

20203_63574.jpg

Koulutuksen lisääminen vaatii riittävää rahoitusta

ATL toteaa, että uuden koulutusohjelman käynnistys tai merkittävä sisäänottomäärien lisäys vaatii aina erillisrahoitusta muodossa tai toisessa. Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EU) mukaista arkkitehtikoulutusta antavat yliopistot (Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto) ovat kasvattaneet resurssiensa äärirajoilla omaa sisäänottoansa viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteensä noin 150 opiskelijaan vuodessa. Jotta poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin kelpoisten rakennussuunnittelijoiden määrää voitaisiin kasvattaa tarpeen mukaisesti, edellyttäisi se riittävää erillisrahoitusta yliopistojen arkkitehtuurin yksiköille.

ATL pitää välttämättömänä, että ennen rakennussuunnittelun koulutuspaikkojen lisäystä tai uusien koulutusvastuiden myöntämistä ammattikorkeakoulutuksessa, ministeriön tulee tehdä kattava selvitys rakennussuunnittelun työvoimatarpeesta niin nykyisen ammattikorkeakoulutuksen kuin yliopistokoulutuksen tuottamat osaajat huomioiden. ATL on valmis olemaan mukana tukemassa ja toteuttamassa kattavan selvityksen laatimista.

Lähde: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry

Tietoa julkaisijasta

Lisätietoja: Kalle Euro, puh. 046 6000 595, kalle.euro@atl.fi

Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

202011_67708.jpg

Onko tulityökurssi ajankohtainen? Näin koulutus uudistuu ensi vuoden alussa

Tulityökoulutuksen teoriaosuuden voi jatkossa suorittaa pääosin verkossa. Luvassa on myös muita uudistuksia. Asiantuntija painottaa työn vaarojen tarkempaa arviointia.

202010_67008.jpg

PlanCity-hanke kehittämään maankäytön suunnitteluprosesseja ja nopeuttamaan kaavoitusta

Tampereen yliopisto on käynnistänyt kolmevuotisen PlanCity-tutkimushankkeen, jossa keskitytään kehittämään maankäytön suunnitteluprosesseja. Yksi kehityskohde on kaavoituksen nopeuttaminen. Nykyisin se kestää kolmesta viiteen vuotta. Hankkeessa on mukana myös Asuntosäätiö.

20201_61928.jpg

RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan

Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.

20206_65640.jpg

LVI-suunnittelun ja laskennan avuksi

Uponor tarjoaa laajasti erilaisia LVI-suunnittelupalveluita. LVI-suunnittelun avuksi löytyy erilaisia laskureita, materiaalipaketteja sekä BIM-malleja. LVI-suunnittelupalveluun on koottu laajaa asiakaskuntaa silmällä pitäen: palveluita löytyy niin LVI-suunnittelijoille, LVI-urakoitsijoille kuin yksityisasiakkaillekin. Uponorin palvelut on kehitetty avuksesi helpottamaan LVI-suunnitelman tekoa.LVI-suunnittelupalveluiden lisäksi käyttöösi on tarjolla erilaisia työkaluja. Laskureilla lasket muun muassa lattialämmityksen materiaalilistat, tilaat yhdyskuntatekniset kaivot sekä mitoitat Weholite-putketTutustu Uponorin suunnittelupalveluihin ja -työkaluihin

202110_73352.jpg

Katso miten helposti kaupparakennukselle saatiin uusi näyttävä julkisivu

Julkisivu on rakennukselle tärkeä osa kokonaisuutta, johon tulee panostaa. Julkisivun tulee olla myös muun muassa näyttävä, tyylikäs, kestävä, helppo asentaa ja ennen kaikkea kustannustehokas. Tutustu kokemukseen ja katso video miten Lappeenrannassa kaupan alkuperäisestä julkisivusta saatiin helposti kertoheitolla näyttävä ja tyylikäs.

20213_69140.jpg

Nyt tarvitaan resursseja olosuhdehallintaan

Talonrakennusala kehittyy ja laatuvaatimukset kasvavat. Ulkovaipan kerrokselliset rakenteet ovat haastavia sekä suunnittelun että toteutuksen kannalta. Pienetkin virheet asennustöissä voivat johtaa hankaliin ongelmiin ja kalliisiin korjaustoimenpiteisiin. Virheisiin ei ole varaa. Olosuhteiden hallinta ja laadunvarmistus edellyttää asiantuntijuutta.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton