• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Rakentaminen

Pitkään suunniteltu uusi tietojärjestelmä nopeuttaa kaavoitusta

Rt
Rakentaja toimitus
Julkaistu 27.01.2022Päivitetty 22.07.2022
20221_76665.jpg

Vuonna 2024 käyttöön tuleva rakennetun ympäristön tietojärjestelmä kokoaa tiedot yhteen paikkaan. Tämän uskotaan vähentävän työaikaa ja nopeuttavan lupakäsittelyä.

Tiedot jatkossa yhdestä paikasta

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää käyttävät muun muassa kaavalausuntoja tekevät viranomaiset. Tietoa järjestelmään toimittavat etenkin kunnat.

Jatkossa kaavoituksessa ja rakentamisen luvissa käytetään yhteisesti määriteltyjä tietomalleja. Tavoitteena on, että tieto liikkuu sujuvammin organisaatiosta toiseen.

Suomen ympäristökeskuksen hankepäällikkö Päivi Malmi kertoo, ettei vastaavaa järjestelmää ole ollut aikaisemmin käytössä kaavoituksessa. Näin ollen valtakunnallista tietoa ei ole ollut saatavilla.

– Suunnitelmatietojärjestelmää on suunniteltu jo 1970-luvulta lähtien. Matkan varrella eri tahoilla on ollut monia projekteja. Ne ovat osaltaan auttaneet sitä, että aika alkaa olla nyt sekä teknologian että prosessien osalta kypsä valtakunnallisen järjestelmän luomiselle, Malmi sanoo.

Hänen mukaansa tietojärjestelmän etuna on muun muassa se, että tietoa ei tarvitse jatkossa tallentaa useaan paikkaan. Ensimmäisessä vaiheessa (vuonna 2024) uudesta tietojärjestelmästä saadaan rakentamisen lupatietoja, tietoa rajoituksista sekä erilaisten kaavojen tietoja.

Lisää vauhtia projekteihin

Rakentamisen tietoja käytetään useassa eri valtion virastossa. Kunnat toimittavat rakennusluvan mukaiset tiedot nykyisin osaksi Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämää väestötietojärjestelmää. Malmi huomauttaa, ettei rakennustietojen tiedonhallinnan kehittäminen ole Digi- ja väestötietoviraston ydintoimintaa.

– Oleellinen tavoite on, ettei kuntien jatkossa tarvitse toimittaa samaa tietoa useaan paikkaan.
Manuaalisen tiedonkäsittelyn väheneminen näkyy todennäköisesti projektien nopeutumisena. Malmin mukaan tietojen keräämisen ja yhdistelyn väheneminen säästää huomattavasti työaikaa.

– Tiedot saadaan koottua aiempaa nopeammin ja niiden luotettavuus ja ajantasaisuus on parempaa. Merkittävä hyöty yhteismitallisista valtakunnallisista tiedoista on esimerkiksi sellaisille suunnittelijoille, jotka toimivat usean kunnan alueella, hän sanoo.

Muun muassa rakennusalan yritykset voivat jatkossa hakea koko valtakunnan ajantasaiset tiedot yhdestä paikasta. Myös valtakunnallisesti saatavilla oleva kaavatieto helpottanee uusien rakennushankkeiden suunnittelua.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on valmisteilla oma lainsäädäntönsä, jota työstetään rinnakkain kaavoitus- ja rakentamislain (KRL) kanssa.

Rakentaja.fi
Rakentaminen
taloyhtiön hallinnointi

Aiheeseen liittyvää

20221_76644.jpg

Näin valtio haluaa vaikuttaa asuntotuotantoon lähivuosina

Asuntopoliittisen kehittämisohjelman keskipiteessä ovat asuntomarkkinoiden toimivuuden parantaminen, asumisen laatu ja vähähiilisyys.

202110_73127.jpg

Heikko laatu aiheuttaa miljoonien menetykset rakennusalalle

Huono laatu aiheuttaa 10–15 prosenttia ylimääräisiä kuluja rakennusyrityksille, paljastaa tuore asumisen tulevaisuutta käsittelevä hanke. Kaikenkokoiset rakennusalan organisaatiot voisivat säästää merkittäviä summia, jos rakentamisen vaiheet dokumentoitaisiin läpinäkyvästi ja prosessit toteutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti.

20222_76852.jpg

Kuinka usein julkisivuja pitää huoltaa ja miten?

Sääolosuhteet vaikuttavat eniten julkisivujen huoltotoimenpiteisiin. Listasimme myös ovien, ikkunoiden ja vesikaton vaatimat huollot.

Digitaalinen varauskalenteri

Digitaalisen varauskalenterin avulla taloyhtiön yhteisten tilojen varaukset onnistuvat reaaliajassa

Taloyhtiön yhteistilojen ja muiden yhteisten hyödykkeiden varaamista ja hallinnoimista varten on kehitetty oma digitaalinen varausjärjestelmä, varauskalenteri. Digitaalinen varauskalenteri tuo kaivattua joustavuutta asukkaiden joskus hektiseenkin elämään. Digitaalisen varauskalenterin avulla varaukset, varausten muokkaukset ja varausten perumiset hoituvat sutjakasti vuorokauden ympäri – olivatpa asukkaat missä tahansa. Varauskalenterin kautta voi varata yhteistilojen lisäksi myös taloyhtiön yhteisiä hyödykkeitä, kuten grilliä, pesureita, yhteiskäyttöpyöriä tai liikuntavälineitä.

202112_73958.jpg

Laatusertifioinnista lisää laatua rakentamiseen

Laatusertifioinnin tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua ja luoda yrityksille ja yksityisille suomalainen, luotettava ja varma sertifikaattivaihtoehto. Rakennustöihin kuuluu runsaasti työtehtäviä, joiden epäonnistuminen tuo suuren riskin lopputuloksen laadulle. Sertifioinnilla pyritään takaamaan rakennustyön onnistuminen ja laatu niin, ettei seurauksena ole esimerkiksi sisäilmaongelmia.Rakentamisen laatua pyrkii parantamaan Suomen Laatusertifiointi ry omalla laatusertifikaatillaan. Mistä on kyse?

202010_67114.jpg

Aulis Lundell Oy - teräsrankaa rakennusteollisuuteen jo 40 vuotta

Kevytrakenteiden uranuurtajana tunnettu Aulis Lundell on ollut mukana kehittämässä suomalaista kevytrakentamista jo 80-luvulta alkaen. Yritys on profiloitunut teräsrakentamisen innovaattorina, joka tarjoaa terästuotteisiin perustuvia ratkaisuja nopeampaan ja laadukkaampaan uudis- sekä korjausrakentamiseen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton