• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Energia

Pientalon sähkövarasto kannattaisi, jos takaisinmaksuaika lyhenisi

Näin järjestelmä toimii

Rt
Rakentaja toimitus
Julkaistu 12.01.2022Päivitetty 15.07.2022
20221_74403.jpg

Aurinkosähköjärjestelmät yleistyvät nopeasti pientaloissa.

Aurinkosähköjärjestelmät yleistyvät nopeasti pientaloissa. Täyden hyödyn aurinkopaneeleista saa irti kotitaloussähkön varastointijärjestelmällä, mutta niiden määrä on suomalaisissa omakotitalokiinteistöissä vielä varsin vähäinen.

Sähkövarastojen yleistymisen suurin este on tällä hetkellä järjestelmien hinta. Omakotitaloasukkaalle sähkövaraston hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa. Siksi niitä on asennettu lähinnä vihreiden arvojen kannattamisen takia tai silloin, kun ostaja haluaa täyden hyödyn off-grid-tuotantojärjestelmästä, jossa ylijäämäsähköä ei myydä verkkoon.
Sähkövaraston kannattavuuden ja takaisinmaksuajan arvioinnissa avainasemassa on oikea mitoitus.

– Akkuvarastojen korkean hinnan vuoksi varastoa ei tule ylimitoittaa ja toisaalta varaston on oltava kapasiteetiltaan riittävä varastoimaan ylijäämäsähkö. Akkuvarastojen määrään on luvassa merkittävää kasvua hintojen laskiessa, Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n pääarvioija Minna Pänkäläinen kertoo

Viime aikoina pörssisähkön hinnannousu on saattanut tehdä sähkön varastoinnista hetkellisesti kannattavampaa myös pientaloissa.

– Toistaiseksi takaisinmaksuaika on kuitenkin vielä todella pitkä. Jos sähkövaraston ennustettu ikä on kymmenen vuotta eikä se välttämättä maksa siinä ajassa itseään takaisin, hankinta on kannattamaton, Pänkäläinen perustelee.

Kannattavuuslaskelmat kääntyvät päälaelleen heti, jos kyse on tuotantolaitoksesta tai teollisuuskiinteistöstä, jossa sähkönkulutus ja -tuotanto on suurta. Silloin sähkön varastointijärjestelmä on kannattava jo nykyisilläkin hankintahinnoilla, koska isoilla sähkövarastoilla voidaan osallistua myös reservimarkkinoille.
LUT-yliopistossa julkaistiin viime kesänä tutkimus, jonka mukaan on taloudellisempaa myydä ylijäämäsähkö verkkoon kuin investoida akustoihin.

Akkujen halpeneminen voi lisätä kysyntää

Sähkövarasto koostuu tyypillisesti akustosta, invertteristä ja ohjausjärjestelmästä, jolla hallinnoidaan akkujen latausta ja purkausta. Järjestelmä asennetaan yleensä lämpimään tilaan kuten asuinkiinteistön eteiseen tai varastoon. Tarjolla on myös ulkotilaan asennettavia paketteja, jotka soveltuvat talvisiin olosuhteisiin.

Sähkövaraston hinta muodostuu sen varastoiman kilowattituntimäärän mukaan. Järjestelmien hinnat alkavat noin 500 eurosta per kilowattitunti. Yleensä hinta on sitä edullisempi, mitä isompi akkuvarasto on kyseessä. Eräiden laskelmien mukaan taloudellisesti kannattava akkuvaraston hinta kotitalouksien akkuvarastolle olisi noin 200 euroa kilowattitunnilta
Viimeisen kymmenen vuoden aikana litiumioniakkujen (li-ion-akku) hinnat ovat laskeneet noin 70 prosenttia.

– Hinta on merkittävä ohjaava tekijä varastointijärjestelmien kysynnässä. Ennusteen mukaan akkujen hinnat puolittuvat nykyisestä seuraavien kymmenen vuoden aikana, Pänkäläinen sanoo.

Sähkövarasto tarjoaa mahdollisuuden aurinkopaneeleilla itsetuotetun sähkön varastoimiseen.

Sähkövarasto tarjoaa mahdollisuuden aurinkopaneeleilla itsetuotetun sähkön varastoimiseen.

Miksi varastointi?

Sähkövarasto tarjoaa mahdollisuuden aurinkopaneeleilla itsetuotetun sähkön varastoimiseen. Sähköä ei aina käytetä silloin, kun sitä on saatavilla, jolloin varastointi mahdollistaa sähkön käytön myöhempänä ajankohtana.

– Etuna on myös se, että varastointijärjestelmällä voidaan osallistua niin sanottuun kysyntäjoustoon eli hyödyntää sähkön markkinavaihteluita. Akkuun varastoitua sähköä voidaan käyttää silloin, kun sähkön hinta on kalleimmillaan. Samalla on mahdollista leikata huipputehoja eli kun kuormitus on suurimmillaan, kotitaloudessa voidaan käyttää akuissa olevaa sähköä. Kysyntäjoustolla viitataan sähkön käyttöön silloin, kun sitä on saatavilla runsaasti ja sähkövarastojen käyttämiseen silloin, kun sähköä on rajatummin saatavilla, Pänkäläinen selvittää.

Tällainen tarve iskee Suomessa etenkin sydäntalvella, mutta silloin varastossa on pimeyden takia vähemmän itse tuotettua aurinkosähköä.
Verkkoon kytkettyyn sähkövarastoon voi varastoida sähköverkon sähköä silloin, kun sähköenergia on halvimmillaan. Varastoidun sähkön ei tarvitse olla itse tuotettua. Isommilla akkuvarastoilla on muitakin etuja.

– Niillä voidaan osallistua reservimarkkinoille eli sähköverkon taajuudenhallintaan ja säätömarkkinoille, mutta tämä ei ole tällä hetkellä yksittäisille kotitalouksille mahdollista.

Säästöä hybridi-invertterillä

Yleensä varastointijärjestelmä toimitetaan kuluttajille energialaitoksen toimesta tai aurinkosähköjärjestelmän mukana. Myös Teslalla on valikoimissaan sähkövarastointiratkaisuja kuluttajille.

Helen Oy:stä kerrotaan, että yhtiö on myynyt sähkövarastointijärjestelmiä vuodesta 2018 lähtien. Sellaisen on hankkinut runsaat 20 asiakasta. Kysynnän uskotaan kuitenkin kasvavan, sillä uudet järjestelmät mahdollistavat varavoimakäytön.

– Aikaisemmat järjestelmät soveltuivat ainoastaan aurinkoenergian varastointiin. Uusi teknologia tarjoaa varavoimaa esimerkiksi sähkökatkojen varalle. Akuissa on aina kapasiteettia, joka pitää sähkölaitteet kuten pakastimen toiminnassa sähkökatkon aikana. Asiakas voi valita, mitä laitteita varavoiman "taakse" laitetaan, Helenin sähkövarastoinnista vastaavan liiketoiminnan kehityspäällikkö Kristiina Siilin kertoo.

Jos pientaloon on entuudestaan asennettu aurinkosähköjärjestelmä, sähkövaraston hinta asennettuna on Helenin tarjoamana noin 12 000 euroa. Säästöä saa niin sanotulla hybridi-invertterillä.

– Jos asiakas ostaa samalla kertaa sekä aurinkosähköjärjestelmän että sähkövaraston, hybridi-invertterin ansiosta ei tarvita kuin yksi invertteri. Se säästää kokonaishinnassa merkittävästi. Molempien järjestelmien yhteishinta on tällöin noin 16 000 euroa, Siilin jatkaa.

"Litiumioniakuissa paloturvallisuusriski"

Nykyisissä kiinteistöjen sähkövarastojärjestelmissä käytetään pääasiassa litiumioniakkuja. Ne tarjoavat hyötysuhteeltaan ja energiatiheydeltään parhaan vaihtoehdon sekä paremmat lataus- ja purkausominaisuudet. Niissä on kuitenkin myös riskejä.

– Tutkimusten mukaan litiumioniakkujen syttymisriski ei ole muita sähkölaitteita suurempi oikein käytettynä, mutta tuleen syttynyttä litiumioniakkua on vaikea sammuttaa ja siinä on iso jälleensyttymisriski. Lisäksi akku reagoi veden kanssa, mikä vaikeuttaa sammutustöitä ja asettaa akuston ja sen kuoren tiiviydelle vaatimuksia, Pänkäläinen selvittää.

Hän huomauttaa, että useimmista akkutyypeistä vapautuu syttyessään vaarallisia palokaasuja.

Perinteisemmät lyijyakut tarjoavat niin ikään korkean hyötysuhteen, mutta niiden energiatiheys on matala. Matalan energiatiheyden takia lyijyakuilla toteutetun akkuvaraston koko ja paino ovat merkittävästi litiumioniakkuja suurempia. Lisäksi lyijyakut vaativat enemmän huoltoa.

– Yksi vaihtoehto olisi käyttää natrium-rikkiakkuja, joissa on iso energiatiheys mutta ne vaativat korkean käyttölämpötilan. Useimmiten näiden akkujen kanssa tarvitaan erillinen sähkölämmitysjärjestelmä. Haasteena on myös se, että natrium-rikkiakkujen sähkövaraus purkaantuu helposti itsestään.

Maailmalla tutkitaan parhaillaan uusia akkuteknologioita kuten natrium-ioniakkuja, magnesiumpohjaisia akkuja, fluoridi-ioniakkuja sekä metalli-ilma-akkuja. Näistä ei ole kuitenkaan vielä tarjolla kaupallisia ratkaisuja.

– Pitää muistaa, että täysin ongelmatonta akkuteknologiaa ei ole tällä hetkellä olemassa, Pänkäläinen jatkaa.

Info

Info

Pähkinänkuoressa

Sähkövarasto koostuu akustosta, invertteristä ja ohjausjärjestelmästä, jolla hallinnoidaan akkujen latausta ja purkausta.

Omakotitaloasukkaalle sähkövaraston hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa, koska takaisinmaksuaika on melko pitkä.

Järjestelmien hinnat alkavat noin 500 eurosta per kilowattitunti. Yleensä hinta on sitä edullisempi, mitä isompi akkuvarasto on kyseessä.

Nykyisissä kiinteistöjen sähkövarastojärjestelmissä käytetään pääasiassa litiumioniakkuja. Ne tarjoavat hyötysuhteeltaan ja energiatiheydeltään parhaan vaihtoehdon sekä paremmat lataus- ja purkausominaisuudet.

Rakentaja.fi
Energia

Aiheeseen liittyvää

201910_60488.jpg

Kuormituslaskurilla lasket Habito-seinän kuormituskestävyyden

Gyproc Habito® on markkinoiden kovin kipsilevy, joka kestää kulutusta ja tarjoaa aivan uudenlaista ripustamisen vapautta. Habitolla on helppo rakentaa sisäseiniä, jotka eivät pienistä kolhiinnu ja joihin voi ripustaa suoraan esimerkiksi keittiön kaapistot. Lisäksi kipsilevy on fiksu valinta ääneneristyksen ja paloturvallisuuden suhteen.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

201911_61480.jpg

Miten saavutetaan hiilineutraali huomen? Mitkä ovat vaikutukset rakennusalalle?

Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen 2040-luvulla. Nämä aiheet siivittävät monia keskusteluja, joita käydään mm. erilaisissa paneeleissa, eduskunnassa, ympäristöministeriössä, kunnissa sekä eri toimialoilla. Jopa hallitusohjelmaan on kirjattu oma osa-alueensa asian puolesta; "Osallistava ja osaava Suomi".

Abloy älylukitus

Mekaanisen lukituksen tuttuus on yhdistettävissä älykkään lukituksen käyttömukavuuteen

Kaikkialla rakennetussa ympäristössämme älyteknologia ulottuu yhä laajemmalle. Näin on myös lukitusjärjestelmissä. Tuttuun mekaaniseen lukitukseen on tänä päivänä mahdollista yhdistää älykkään lukituksen kaikki mahdollisuudet. Lukon saa avautumaan sitä lähestyttäessä, käsin koskematta. Tai mobiilisovelluksesta voidaan tarkistaa etänä oven tila: onko ovilehti kiinni vai auki? Jos kiinni, niin lukossa vai lukitsematta? Kuka siitä viimeksi kulkikaan? Älylukko mahdollistaa tämän kaiken ja paljon muuta.

20216_70969.jpg

Dronet yleistyvät rakennusalalla, mutta haasteita on vielä liuta

Rakennusalalla käyttökohteita riittää, mutta yritysten ei välttämättä kannata ottaa koko drone-toimintaa omalle kontolleen.

20202_62750.jpg

Rudus - Porraselementit

Rudus Elemento -porraselementtien valikoimasta löytyvät erilaiset mosaiikkibetoni-, luonnonkivi- sekä betonipintaiset elementit ja porrasaskelmat.Elementtivalikoimaan kuuluu 18 eri vakioporrasmallia, joiden lisäksi valmistetaan erikoismitoitettuja malleja asiakkaiden ja arkkitehtien toiveiden mukaisesti. Elementit toimitetaan asennus- ja käyttövalmiina liitos- ja asennussuunnitelmineen.Oma porrassuunnittelu takaa asiakkaalle parhaat portaat. Suunnittelulla saadaan myös kustannustehokkuutta: saumaton yhteistyö myyntitiimin sekä projektin eri toimijoiden kanssa mahdollistaa asiakkaan eduksi parempien ja kustannuksiltaan tehokkaampien ratkaisujen löytämisen.Rudus Elemento -portaiden askelmien pintavaihtoehdot ovat:MosaiikkibetoniPesubetoniMuottipintaUritettu betoniLuonnonkivi

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton