• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Rakentaminen

Näin valtio haluaa vaikuttaa asuntotuotantoon lähivuosina

Rt
Rakentaja toimitus
Julkaistu 26.01.2022Päivitetty 21.07.2022
20221_76644.jpg

Asuntopoliittisen kehittämisohjelman keskipiteessä ovat asuntomarkkinoiden toimivuuden parantaminen, asumisen laatu ja vähähiilisyys.

Valtioneuvosto antoi joulukuussa eduskunnalle selonteon asuntopolitiikan kehittämisestä. Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa toteutetaan vuosina 2021–2028. Eduskunta käsittelee selonteon kevätistuntokaudella.

Ohjelman mukaan ASP-järjestelmää kehitetään niin, että useammalla nuorella olisi mahdollisuus omaan ensiasuntoon. Väestön ikääntymiseen varaudutaan miljoonalla esteettömällä asunnolla vuoteen 2030 mennessä. Samalla ikääntyneiden asumista kotona tuetaan korjausavustuksilla.

Ympäristöministeriön asuntoneuvos Tommi Laantin mukaan selonteon tarkoituksena on osaltaan kiinnittää huomiota asumisen laatuun ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

– Asumisen laatuun halutaan kiinnittää huomiota. Se edellyttää monipuolisuutta ja innovatiivisuutta asuntotuotannossa. Toisaalta haluamme kiinnittää huomiota asuntomarkkinoilla tapahtuneeseen eriytymiskehitykseen, Laanti kommentoi.

Valtion rooli asuntomarkkinoilla korostuu erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla. Asuntopolitiikalla pyritään pitämään käynnissä riittävä määrä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Toisaalta valtion tuotantotuella halutaan tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutuksia.

– Nyt tarvitaan monipuolisia asumisratkaisuja hallintamuotojen ja asuntojen kokojakauman osalta. Koronan myötä myös työnteon muodot ovat erilaistuneet. Kysyntä suurempia asuntoja kohtaan on kasvanut, kun etätyö on lisääntynyt.

Kysyntä suurempia asuntoja kohtaan on kasvanut, kun etätyö on lisääntynyt.

Kysyntä suurempia asuntoja kohtaan on kasvanut, kun etätyö on lisääntynyt.

Vauhtia vähähiiliseen rakentamiseen

Selonteon mukaan ARA-tuotannon edellytyksiä lisätään muun muassa MAL-sopimusten myötä. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset on solmittu valtion ja seitsemän suurimman kaupunkiseudun välillä.

Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Väestöltään vähenevillä alueilla asuntokantaa kehitetään parantamalla taloyhtiöiden mahdollisuuksia peruskorjauksiin.

Vähähiilisyys nousee esille selonteossa. Laantin viesti rakennusteollisuudelle on selvä.

– Rakennukset ovat aivan keskeinen osa vähähiilistä yhteiskuntaa. Rakennusten aiheuttamia päästöjä voidaan jo olemassa olevin keinoin leikata jopa 40 prosenttia. Toisaalta rakennukset voivat tuottaa ja varastoida energiaa yhteiskunnan eri tarpeisiin. Alalla on jo menossa lupaavia vähähiilisen rakentamisen tuotekehityshankkeita. Näiden hankkeiden tuloksia pitäisi pyrkiä nopeasti saamaan osaksi rakentamisen valtavirtaa.

Korkotukivaltuuksilla rakennetaan tuhansia asuntoja

Valtioneuvosto päätti äskettäin vuoden 2022 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Sen tavoitteena on edistää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa jakamalla korkotukivaltuuksia yhteensä 1,95 miljardia euroa. Valtuuksilla voidaan rakentaa noin 9 360 uutta asuntoa ja peruskorjata noin 4 230 asuntoa.

Pitkän korkotuen normaalivuokra-asuntojen lainoitusvaltuus on 800 miljoonaa euroa. Se on hieman enemmän kuin vuonna 2021. Valtioneuvoston mukaan valtuuden turvin voidaan rakentaa yhteensä 3 500 uutta vuokra-asuntoa ja perusparantaa 1 400 asuntoa.

– Valtion tukemia asuntoja korjataan korkotukilainoituksella ja myös muulla rahoituksella. Asumisoikeusasuntojen osalta korjaukset ovat olleet kasvussa viime vuosina, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn apulaisjohtaja Kimmo Huovinen kertoo.

Korjausvelkaa ei ole Huovisen mukaan arvioitu.

– Korjaamisen tarpeita on samalla tavoin kuin muussakin asuntokannassa liittyen muun muassa energiatehokkuuden parantamiseen, hän jatkaa.

Korkotukilainoja voidaan myöntää myös kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien vuokra-asuntojen rakentamiseen tai perusparantamiseen. Kyseisille alueille voidaan myöntää tukea, jos asuntoja rakennetaan eritysryhmille tai jos asuntotarve kasvaa esimerkiksi suuren investoinnin tuomien työpaikkojen vuoksi.

Asuntotuotantoa halutaan tukea korkotuilla

Asuntotuotantoa halutaan tukea korkotuilla

Rakentaja.fi
Rakentaminen
taloyhtiön hallinnointi

Aiheeseen liittyvää

20221_76665.jpg

Pitkään suunniteltu uusi tietojärjestelmä nopeuttaa kaavoitusta

Vuonna 2024 käyttöön tuleva rakennetun ympäristön tietojärjestelmä kokoaa tiedot yhteen paikkaan. Tämän uskotaan vähentävän työaikaa ja nopeuttavan lupakäsittelyä.

202110_73127.jpg

Heikko laatu aiheuttaa miljoonien menetykset rakennusalalle

Huono laatu aiheuttaa 10–15 prosenttia ylimääräisiä kuluja rakennusyrityksille, paljastaa tuore asumisen tulevaisuutta käsittelevä hanke. Kaikenkokoiset rakennusalan organisaatiot voisivat säästää merkittäviä summia, jos rakentamisen vaiheet dokumentoitaisiin läpinäkyvästi ja prosessit toteutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti.

20222_76852.jpg

Kuinka usein julkisivuja pitää huoltaa ja miten?

Sääolosuhteet vaikuttavat eniten julkisivujen huoltotoimenpiteisiin. Listasimme myös ovien, ikkunoiden ja vesikaton vaatimat huollot.

Digitaalinen varauskalenteri

Digitaalisen varauskalenterin avulla taloyhtiön yhteisten tilojen varaukset onnistuvat reaaliajassa

Taloyhtiön yhteistilojen ja muiden yhteisten hyödykkeiden varaamista ja hallinnoimista varten on kehitetty oma digitaalinen varausjärjestelmä, varauskalenteri. Digitaalinen varauskalenteri tuo kaivattua joustavuutta asukkaiden joskus hektiseenkin elämään. Digitaalisen varauskalenterin avulla varaukset, varausten muokkaukset ja varausten perumiset hoituvat sutjakasti vuorokauden ympäri – olivatpa asukkaat missä tahansa. Varauskalenterin kautta voi varata yhteistilojen lisäksi myös taloyhtiön yhteisiä hyödykkeitä, kuten grilliä, pesureita, yhteiskäyttöpyöriä tai liikuntavälineitä.

202112_73958.jpg

Laatusertifioinnista lisää laatua rakentamiseen

Laatusertifioinnin tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua ja luoda yrityksille ja yksityisille suomalainen, luotettava ja varma sertifikaattivaihtoehto. Rakennustöihin kuuluu runsaasti työtehtäviä, joiden epäonnistuminen tuo suuren riskin lopputuloksen laadulle. Sertifioinnilla pyritään takaamaan rakennustyön onnistuminen ja laatu niin, ettei seurauksena ole esimerkiksi sisäilmaongelmia.Rakentamisen laatua pyrkii parantamaan Suomen Laatusertifiointi ry omalla laatusertifikaatillaan. Mistä on kyse?

202010_67026.jpg

Maankäyttö- ja rakennuslain ohjaus kohti resurssiviisasta ja vähähiilistä rakentamista

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on parhaillaan käynnissä. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA tiedotteen mukaan rakentamisen ohjauksen ensisijaisena tavoitteena mahdollistaa kaunis, viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö asukkaille.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton