• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Piha
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Palvelut

Lyyra-hanke vie kestävää kehitystä eteenpäin rakennusalalla – Syynissä muun muassa majoitusjärjestelyt

Rakentajan toimitus
Julkaistu 07.01.2021Päivitetty 15.11.2022
20211_68063.jpg

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama palvelualan konserni Ylva vaatii reiluja työmarkkinoita ja harmaan työvoiman kitkemistä rakennusalalta.

Ylva on julkaissut rakennusalan alihankintasopimuksiin liitettävän ohjeistuksen, johon sitoutumista edellytetään kaikilta Lyyra-rakennushankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä.

Kallion purettavien virastorakennusten tilalle nouseva Lyyra on kolmesta rakennuksesta koostuva kortteli, joka tuo alueelle uusia palveluita, toimistotiloja sekä asuntoja. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 100 miljoonaa euroa.

– Meille on itsestäänselvyys, että työtä tehdään terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä, siitä saadaan asianmukainen palkka ja työntekijöitä kohdellaan ihmisarvoisesti niin työehtojen kuin majoituksenkin osalta. Siksi ponnistelemme Lyyran työmaalla sen eteen, että tämä aidosti toteutuisi, Ylvan kestävän kehityksen liiketoimintajohtaja Antti Ruuska kertoo. Mukana ohjeistuksen teossa ovat olleet myös muun muassa Rakennusliiton, työ- ja elinkeinoministeriön, SAK:n ja Helsingin kaupungin edustajat. Rakennusliitto on omalta osaltaan kiitellyt hanketta.

– Rakentamisen kulttuuria täytyy muuttaa. Todellisuus usealla työmaalla ei valitettavasti heijasta Suomen hyvää lainsäädäntöä. Työntekijöitä kohdellaan huonosti ja epäreilusti, alipalkkausongelmat ovat lähes arkipäivää, liiton asiantuntija Nina Kreutzman sanoo.

"Majoituksen puutteet irtisanomisperuste"

Ylvan ohjeistus käydään läpi kaikkien Ylvan rakennushankkeiden urakoitsijoiden ja alihankkijoiden kanssa. "Inklusiivisuutta" rakennetaan kolmella eri tasolla, josta ensimmäinen koskee työturvavallisuutta, seuraava työmaiden inklusiivisuusperiaatteita ja kolmas omistajuuden ja osaamisen vahvistamista työmailla.

Lyyran mukaan työmaalla panostetaan yksinkertaisiin, työmaa-arkea parantaviin ratkaisuihin kuten sosiaalitilojen siisteyteen ja väljyyteen, kuivaustiloihin, ruokailutilojen riittävyyteen, toimiviin jääkaappitiloihin ja työmaa-alueelle sijoitettaviin lämmitettyihin käymälätiloihin.

Tarkemmat ohjeistukset työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja harmaan talouden torjuntaan on kerrottu erillisissä urakka- ja toimitussopimuksen liitteissä.

– Alan yleisestä käytännöstä poiketen me varaamme itsellemme inkluusioliitteessä mahdollisuuden vaatia kumppaneiltamme tarkempia selvityksiä työntekijöiden majoitusjärjestelyistä. Jos riittäviä selvityksiä ei toimiteta, tai havaitsemme majoituksessa merkittäviä puutteita, kyseessä on irtisanomisperuste urakoille, Antti Ruuska kertoo.

Palaute suoraan tilaajalle

Ruuskan mukaan rakennushankkeissa tyydytään nykyään liikaa lainsäädännön minimitasoon.

– Samalla saatetaan ummistaa silmiä alihankintaketjuissa tapahtuvilta ongelmilta, joko tarkoituksella tai tiedostamatta. Me haluamme tuoda ongelmat puheeksi työmailla ja ratkoa niitä aktiivisesti. Kaikessa Lyyran työmaan arjen vuorovaikutuksessa ja työmaan palavereissa ja viestinnässä nostetaan inklusiivisuusaiheet puheeksi samalla tavalla kuin muutkin urakoiden asiat, esimerkiksi työturvallisuus.

Siltä varalta että työntekijät eivät koe voivansa tuoda puutteita ja ongelmia esiin lähiesimiestensä tai työmaan työnjohdon kautta, Lyyra on luonut työmaalle palautekanavan, johon kuka tahansa voi antaa palautetta nimettömänä.

– Tämä palaute menee työmaaorganisaation ohi suoraan tilaajalle, eli meille Ylvalle. Kaikki palautteet käsitellään asian vaatimalla vakavuudella. Tällaista kanavaa emme ole muilla työmailla vielä havainneet.

Ylva pyrkii kannustamaan urakoitsijoita keskustelevaan kulttuuriin. Tähän pyritään muun muassa tarjoamalla urakoitsijoiden käyttöön viihtyisät sosiaalitilat.

Rakentaja.fi
Palvelut
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Taidetta rakennuksessa / Teos: Laura Merz, ”Hiidenmetsä”, 2021, Lohja

Taide yleistyy rakennushankkeissa – Katso eri tavat teoksen rahoittamiseen

Jos taidehankinta tuntuu vieraalta, avuksi voi palkata asiaan vihkiytyneen taidekoordinaattorin.

20222_76855.jpg

EU-komissio haluaa kaikista uusista rakennuksista nollapäästöisiä

Suomen kanta EU-komission ehdotukseen on vielä valmisteluvaiheessa. Jatkossa energiatodistuksista tulisi selvitä rakennusten elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

20222_76927.jpg

Valitse kohteeseen sopiva ilmanvaihtokone helposti

Vallox tarjoaa LVI-suunnittelun ja myyjien työn tueksi ohjelmat, joiden avulla sekä Vallox-ilmanvaihtokoneiden että Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneiden valinta ja mitoitus on helppo tehdä. Ohjelman tarjoavat luetettavaa tietoa ja hyvät raportointimahdollisuudet ammattilaisen käyttöön.

20222_76815.jpg

Apua puukerrostalojen rakentamisen pullonkauloihin

Puurakentaminen on hiilitehokasta. Hiilinieluna toimivan puunkäytön lisääminen kerrostalorakentamisessa tarjoaa vaikuttavan keinon ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Pullonkaulaksi puukerrostalojen rakentamiselle on kuitenkin muodostunut osaavien suunnittelijoiden ja työmaahenkilöiden määrä.TTS Työtehoseura pureutuu pullonkauloihin suunnittelemalla oppimisympäristön sekä oppimismateriaalia puukerrostalojen rakentamisen vauhdittamiseksi.

työvaate ja työkenkä testaaja linda seisoo kerrostalotyömaan katolla

Miten työvaatteet pärjäsivät kerrostalotyömaalla Espoossa?

Toimin työnjohtajana kerrostalohankkeessa Espoon Tapiolassa. Vastuualueeni työnjohtajana ovat kahden tornitalon vesikatot, niiden julkisivut sekä pihatyöt kattopuutarhan sekä pihakansien osalta. Työskentelen päivittäin ulkona hyvin haastavissa ja vaihtelevissa sääolosuhteissa. Rakenteilla olevien talojen sisätiloissa, kattojen ja työmaatoimiston väliä tulee käveltyä niin paljon, että askelia tulee helposti päivittäin yli 10 000.Tontti, johon nämä kaksi 12-kerroksista tornia ja välisiipi rakentuu, sijaitsee myös meren rannalla, joten voimakas tuuli ja sade tuottavat lisähaasteita sääolosuhteisiin. Näistä syistä vaatetukselta ja jalkineilta vaaditaan työssäni monia eri ominaisuuksia.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton