• Etusivu
  • LVI

Helposti asennettava ilma-vesilämpöpumppu pohjoisen olosuhteisiin

Kaupallinen yhteistyö Vaillant A/S
Julkaistu 30.08.2023Päivitetty 14.12.2023
Vaillant hp19-56019-01-1587825-format-flex-height 1840x1035

© Vaillant

Yhä useampaan kohteeseen lämmitysjärjestelmäksi valikoituva ilma-vesilämpöpumppu on ympäristöystävällinen lämmitysratkaisu hyödyntäen tehokkaasti uusiutuvaa energiaa. Tekniset ominaisuudet ovat vuosien mittaan kehittyneet entisestää – parempi säänkesto ja energian tuotto, hiljaisempi käyntiääni sekä sujuva asennus ovat laadukkaan ilma-vesilämpöpumpun tunnusmerkkejä.

Kondenssiveden tehokas poisto

Nykyaikaset ilma-vesilämpöpumput tuottavat lämpöä hyvin myös talviolosuhteissa aina -25°C asteeseen asti. Kompressorin tuottaessa lämpöä ilmasta syntyy kondenssivettä, jonka tehokas johtaminen kylmällä ilmalla saattaa asettaa haasteen.

− Usein kondenssiveden johtamisessa tehdään siten, että ulkoyksikön alapuolelle laitetaan valuma allas, joka pitää kokonaisuudessaan lämmittää. Vaillantin aroTHERM plus ilma-vesiläpöpumpussa ulkoyksikkö tekee sulatuksen. Laitteessa on yhde valmiina, josta sulatusvesi ohjataan saattolämmitteisellä putkella kaivoon. Sulanapitokaapeli on jo tehtaalla valmiiksi asennettu, joten se helpottaa merkittävästi asennusta. Laitteen piirikortille ei tarvitse mennä asentaakseen saattolämmitystä, myynti-insinööri Mikko Isokorpi Vaillantilta kertoo.

Vaillantin laitteessa kondenssin poistoa helpottaa myös se, että ulkoyksikön lamelleissa oleva pinnoite on suunniteltu siten, että vesi valuu todella hyvin pois eikä siten jää kennon sisälle.

Ulkoyksikön helppo asennus

Vaillantin ilmavesilämpöpumppujen asennus on suunniteltu helpoksi, sillä kaikissa malleissa laitteen pohjan ala ja mitoitus ovat yhtenäiset. Kohteessa asentajan ei siten tarvitse etukäteen tietää, onko laite teholuokaltaan 5kW vai 12kW, sillä sama maateline sopii kaikkiin malleihin.

Myös ulkoyksikön asennuspaikka voidaan valita vapaasti. Vaillantin aroTHERM plus ilmavesilämpöpumpussa sisä- ja ulkoyksikkö voidaan asentaa jopa 20 metrin etäisyydelle toisistaan. Tämä on etu esimerkiksi tilanteissa, joissa ulkoyksikköä ei haluta näkyvälle paikalle ulko-oven viereen. Laitteen voi viedä sivummalle sopivaan kohtaan.

− Asentaja pääsee myös sikäli helpolla ulkoyksikön sijoituksessa, kun ei tarvitse miettiä asennuspaikkaa äänen puolesta. Laite on todella hiljainen eikä aiheuta häiritsevää ääntä sisälle eikä naapuriin sanoo Isokorpi.

Asennusohjeet ovat myös havainnollisessa muodossa. Tarvittaessa asennuksen eri työvaiheet ovat helposti varmistetavissa videolta.

− Ulkoyksikön ja sisäyksikön pakkauksessa löytyy QR koodi, josta kuvan ottamalla alkaa asennusvideo pyörimään, ja voi nähdä yksityiskohtaisesti, miten laite kuuluu asentaa. Olemme käyttäneet paljon QR-vidoeohjauksia helpottamaan asennusvaiheita, Isokorpi kertoo.

Jykevä ilma-vesilämpöpumppu ankariin sääolosuhteisiin

Ympäristö- ja sääolosuhteet vaikuttavat ilmavesilämpöpumpun toimintaan ja siten myös pitkäikäisyyteen. Pohjoisen olosuhteet asettavatkin omanlaiset kriteerit laitteen kestävyydelle.

− Meillä on poikkeuksellisen hyvät testilaboratoriot mitä tulee ulko-olosuhteisiin kosteutta, kuumuutta, kylmyyttä ja kuivuutta mitattaessa. Myös ääniominaisuudet testataan erityisen tarkasti. Valmistuslinjalle tulevat mallit ovat siten todella huolellisesti testattu.

Vaillantin ulkoyksikkö painaa selvästi enemmän verrattaessa muihin vastaavan tehoisiin laitteisiin. Tämä johtuu käytetyistä materiaalipaksuuksista sekä äänenvaimennusominaisuuksista. Laitteen sisällä on käytetty eristehuopamattoa runsaasti. Lisäksi kompressorin puhallin on EPP-muovista valmistetussa rungossa estäen resonoinnin. Näillä on merkittävä vaikutus hiljaiseen käyntiääneen.

− Monesti voi käydä siten, jos osien ja komponenttien sijoitteluun ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, niin laite pitää kovempaa ääntä, joka johtuu putkia pitkin sisälle taloon. Ensin saatetaan ajatella, että ääni tulee ulkoyksiköstä seinän läpi mutta se tuleekin todellisuudessa putkia pitkin, Isokorpi toteaa.

− Laitteen kylmäkestoon puolestaan vaikuttaa se, että ulkoyksikön suojapelti on vahvempaa, kuten myös runkomateriaali. Vaillantin aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumppu onkin saanut asentajilta kiitosta, että laitteet ovat jämäkät asentaa ja hiljaisia käytössä.

Ilmavesilämpöpumppu
© Vaillant

Kätevä lämmityksen ohjaus

Yksi lämpöpumpun tärkeimmistä ominaisuuksista on myös sen helppo käyttö. Vaillantin aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumppua ohjataan langattomasti, joka mahdollistaa ohjausyksikön vapaan sijoittamisen teknisentilaan tai vaihtoehtoisesti sisälle asuintiloihin. Ohjausyksikkö keskustelee ulkoanturin kanssa ja mittaa ilmankosteutta ja lämpötilaa.

− Usein ulkoanturi johdotetaan sisäyksiköstä rakennuksen ulkoseinälle, jolloin asentaja voi joutua johdottamaan jopa 20 metriä sähköjohtoa. Vaillantin langattoman ulkoanturin asennus voidaan tehdä suoraan oikeaan paikkaan ja kiinnittää nopeasti parilla ruuvilla. Tässä voidaan säästää helposti 2 tuntia asennusaikaa. Ulkoanturi tulee olla aina oikealla seinällä siten, ettei siihen paista jatkuvasti aurinko, jolloin se antaa virheellistä tietoa, Isokorpi kertoo.

Vaikka ohjausyksikkö on sinällään helppokäyttöinen, tarjoaa SensoNet sovellus paikasta riippumatonta käyttömukavuutta. Nopean ja vaivattoman huonelämpötilan ja käyttöveden säädön lisäksi SensoNetillä käyttäjä saa myös suoraan vikailmoitukset puhelimeen.

Sovelluksen kautta voi valita myös esiasetuksina erilaisia paikalla- / lomatila-asetuksia sekä kesä- ja talvitila toimintoja.

Laiteyhteys helpottaa huoltotilanteita

Vaillant on panostanut vahvasti huoltoprosessien toimivuuteen, joka palvelee sekä käyttäjää että asentajaa. Vaillantilla asennusliikkeet saavat käyttöönsä ammattikäyttöohjelman, josta he näkevät jokaisen asennetun laitteen tilanteen, ja havaitsevat heti, jos jokin laite ilmoittaa häiriöstä tai viasta. 

− Kun asennusliike saa ilmoituksen ongelmasta, siitä näkee, tarvitseeko kohteeseen mennä heti, parin päivän päästä vai vasta kolmen viikon päästä. Samalla myös me Vaillantilla näemme ilmoituksen ja voimme tarvittaessa tukea asennusliikettä ja ilmoittaa mikäli paikan päällä tarvitaan osia, Isokorpi sanoo.

Myös asentajan on helppo soittaa käyttäjälle ja kertoa viasta kuten esimerkiksi liian vähäisestä paineesta lämmityspiirissä ja kysyä saako käyttäjä itse nostaa painetta vai tarvitaanko siihen apua.

Tämä säästää kuluttajan rahaa ja asennusliikkeen aikaa, kun ei tule turhia huoltokäyntejä, jossa lähdetään selvittämään tilannetta. Vaillantin etävalvonta on täysin ilmaista sekä kuluttajalle että asennusliikkeelle.

Erinomainen ratkaisu ahtaisiin asennuspaikkoihin

Muutos fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin on kiihdyttänyt lämmitysjärjestelmäsaneerauksia vanhoissa taloissa. Niissä asennuspaikat saattavat usein olla haasteellisia, esimerkiksi rappukäytävät rintamamiestaloissa ovat ahtaita vaikeuttaen asennuksia.

Vaillantin aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumpun asennusta helpottaa kompakti sisäyksikkö, jossa on käyttövesivaraaja ja muu laitetekniikka siten, että se voidaan jakaa kahtia. Ne ovat kevyt ja helppo kantaa tarvittavaan paikkaan. Tällöin ei myöskään naarmuteta rappusia, seiniä tai hajoteta sisäyksikköä. Sisäyksikkö on myös todella nopea purkaa kahteen osaan. Se onnistuu jopa 15 minuutissa, Isokorpi kertoo.

− Monessa talossa on myös varaaja käytössä, jota lämmitetään joko puulla tai sähköllä. Monesti ajatellaan, että se täytyy purkaa, mutta meillä on myös siihen sopiva sisäyksikkö, hydrauliasema, jonka avulla voidaan siirtää energia suoraan olemassa olevaan varaajaan.

Integroitu vaihtoventtiili nopeuttaa asennusaikaa

Ilma-vesilämpöpumpussa vaihtoventtiili ohjaa laitteen toimintaa siten, tuottaako se energiaa lämmitykseen vai lämpimän käyttöveden tarpeisiin.

Vaillantin aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumpussa asentajaystävällisyyttä lisää integroitu vaihtoventtiili, joka säästää asentajan aikaa, kun asennuksessa käytetään erillisvaraajia tai hybridivaraajaa.

− Normaalisti vaihtoventtiili asennetaan laitteen ulkopuolelle ja kun laite käynnistetään, joudutaan jäämään tarkkailemaan, kääntyykö venttiili oikeaan suuntaan ja tarvittaessa vaihtamaan sähköjohtojen paikkaa. Tällainen turha säätövaihe jää kokonaan pois, kun vaihtoventtiili on asennettu valmiiksi hydrauliaseman sisään. Laitteesta tulee suoraan ulos merkityt putket helpottamaan oikein asennusta. Tämä on saanut asentajilta todella paljon kiitosta.

Uusi ympäristöystävällinen R290 kylmäaine

Ympäristöystävällisyyttä lisää aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumpussa siinä käytetty R290 kylmäaine, joka myös parantaa lämmöntuottoa.

− Kun ennen saimme varaajasta 250 litraa lämmintä käyttövettä, niin nyt tällä R290 kylmäaineella saadaan jopa 350 litraa sekä päästään kuumempiin lämpötiloihin, aina +75 C asteeseen. Tällä on merkitystä esimerkiksi suihkun käytössä, jossa tarvitaan kerralla paljon vettä ja vaaditaan korkeaa virtauslämpötilaa.  R290 kylmäaine on ollut meillä käytössä 2 vuotta, Isokorpi kertoo.

R290 kylmäaine on selvästi ympäristöystävällisempi, sillä sen haitallisuusarvo, joka ilmaisee kasvihuoneilmiön kasvihuonekaasuille (GWP) on 3, kun vanhassa kylmäaineessa se oli 2088.

Vaillant aroTHERM plus ilmavesilämpöpumppu
© Vaillant

Takuu toimintavarmuudelle

− Vaillantin ilma-vesilämpöpumpuilla on 7 vuoden takuu, kun ne ovat etävalvonnassa ja tiedämme, miten laite toimii. Takuu kattaa asennuskulut ja varaosakulut, jolloin käyttäjälle ei tule kustannuksia. Vaillant myös takaa varaosien saatavuuden 15 vuoden ajan.

− Toimimme sellaisten asentajaliikkeiden kanssa, jotka osaavat hommansa. Oikein asennettu laite toimii varmasti kuten pitää ja on pitkäikäinen, Isokorpi päättää.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Vaillant A/S
LVI
ammattilaisille
ilmavesilämpöpumppu
tuotetietous
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Vaillant lämpöpumppu
Testeihin perustuva tuotekehitys takaa lämpöpumpun laadun ja kestävyyden
Lämpöpumppu on pitkäaikainen investointi, etenkin kun valitsee kestävän ja laadukkaan tuotteen. Mistä lämpöpumpun kestävyys muodostuu ja mitä kaikkea laatu sisältää? Laadukas ja kestävä lämpöpumppu on loppukäyttäjän kannalta paras ja sitä kehtaa myös tarjota ratkaisuksi loppukäyttäjälle.
Vaillant aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumppu kesällä ulkona
Uuden kylmäaineen ansiosta entistä tehokkaammat ilma-vesilämpöpumput
Maailman johtavan valmistajan Vaillantin aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumppu asettaa uudet standardit menoveden lämpötilalle ja ympäristöystävällisyyden, kiitos uuden luonnollisen kylmäaineen.
20209_66551.jpg
Lämmitysjärjestelmien korvaaminen ilmavesilämpöpumpulla on mahdollista
Saksalainen lämpöpumppujen valmistaja Vaillant on osoittanut, että on mahdollista tehdä sekä kestäviä että tehokkaita lämpöpumppuja. Viime vuoden aikana Vaillantin, joka on yksi maailman johtavista lämpöpumppujen maailmanlaajuisista valmistajista, myynti on noussut yli 30 prosenttia lämpöpumppujen kasvavilla markkinoilla. Vaillant on osoittanut, että lämmitysjärjestelmien korvaaminen ilmavesilämpöpumpulla on täysin mahdollista.
Rei'itetty teräsohutlevy käyttötarkoitukset
Reikälevy taipuu moneksi
Rakentamisessa on valtava määrä erilaisia käyttökohteita, joiden toteutukseen tarvitaan materiaaleilta erilaisia ominaisuuksia, jolloin materiaalin monipuolisuus huomattava etu. Rei’itetty teräslevy vastaa monipuolisuudellaan rakentamisen ratkaisuihin. Rei’itetyn teräsohutlevyn (reikälevyn) avulla voidaan toteuttaa vaikkapa näyttäviä sisäkattoja tai parvekekaiteita sekä valaistus- ja julkisivuratkaisuja. Tarvittaessa reikälevyn taakse voidaan liimata akustisia ominaisuuksia parantava SoundControl-huopa.
kahi-harkkojen-ohutsaumamuuraus-valiseinia
Mikä Kahi-tiili on ja mistä se valmistetaan?
Kukapa ei olisi elämänsä aikana vähintään kuullut nimeä Kahi-tiili. Onhan se ollut osa suomalaista rakentamista jo pitkään. Mutta mikä Kahi-tiili on ja mistä se valmistetaan – ja miksi se yhä edelleen säilyttää suosionsa myös tämän hetken rakentajien keskuudessa?
Mies istuu tietokoneella tutkien poroton-harkkorakenteiden suunnitteluohjetta.
Poroton-kennoharkko: ratkaisu moneen
Poroton-suunnitteluohje päivitettyMassiivitiilisten Poroton-harkkorakenteiden suunnitteluohje on päivitetty ja löytyy nyt suunnittelijoiden suosimasta ProdLib-tuotekirjastosta. Kaikki esitetyt ulkoseinäratkaisut täyttävät 0,17 W/m2K lämmöneristävyysvaatimuksen. Palvelusta löytyvät myös tyypillisimmät rakennedetaljit.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton