• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Palvelut

Yhä useampi kouluttautuu oppisopimuksella työnjohtajaksi: ”Vältytään koulunpenkin hinkkaamiselta”

Rakentaja toimitus
Kaupallinen yhteistyö TTS Työtehoseura
Julkaistu 15.08.2022
Työnjohto työmaa

Talonrakennuksen työnjohdon oppisopimuskoulutus on lisännyt suosiotaan. Yksi syy on puskaradio, sanoo TTS Työtehoseuran kouluttaja.

Oppisopimuskoulutus tehokas ja nopea tapa

Yhä useampi talonrakentaja opiskelee työnjohtotehtäviin oppisopimuskoulutuksella. TTS Työtehoseuran korjausrakentamisen työnjohdon vastuukouluttaja Petri Koivunen pitää oppisopimusta kiinnostavana paitsi opiskelijoiden, myös yritysten kannalta.

– Kyseessä on nopea ja tehokas tapa saada talonrakennusalan yrityksen käyttöön henkilö, jolla on työnjohtotutkinto. Oppisopimuskoulutuksessa koska suurin osa opiskelusta tapahtuu oikeissa työnjohtotöissä. Jos yritys on valmis panostamaan hieman aikaa ja vaivaa henkilön kouluttamiseen, vältytään koulunpenkin hinkkaamiselta, Koivunen perustelee.

Käytännössä teoriaopintoja on parin vuoden koulutuksen aikana vain 15–20 päivää. Siksi oppisopimuskoulutus sopii Koivusen mukaan erityisen hyvin käytännönläheisyyttä arvostaville työorientoituneille henkilöille, jotka eivät ole vahvimmillaan kirjallisten aineistojen tuottamisessa.

"Kasvaneen suosion taustalla on varmasti myös se, että opiskelupaikkoja on ollut tarpeeksi. Aikaisemmin paikkoja on ollut vähemmän. Työmailla moni on kuullut mahdollisuudesta ja on kiinnostunut huomatessaan, että työkaverikin on lähtenyt kouluttautumaan. Tällaisella puskaradiolla on varmasti merkitystä."
Petri Koivunen, korjausrakentamisen työnjohdon vastuukouluttaja, TTS Työtehoseura

Oppisopimuskoulutuksesta kiinnostunut hankkii tavallisesti työpaikan itse. Joissakin tapauksissa yritys saattaa ottaa yhteyttä kouluttaja

Yritys hyötyy, kun opiskelija ”ajetaan sisään”

Opetushallituksen kuvauksen perusteella ”rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vaativissa esimiestehtävissä ja johtaa työn toteutusta” joko omalla rakentamisen vastuualueellaan (rakennustyömaan työnjohdon osaamisala) tai koko rakennustyömaalla (työmaapäällikön osaamisala).

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on rakennusalan teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto ja kokemusta rakennustyömaan työnjohtotehtävistä tai niihin rinnastettava muuten hankittu osaaminen.

Oppisopimuksen ohella rakennusalan työnjohtokoulutusta on tarjolla myös ELYn rahoittamana koulutuksena. Jälkimmäinen on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, joilla on riittävä rakennusalan työkokemus.

Koivusen mukaan työmaalla oppiminen on erityisen tärkeää työnjohtotehtävien opiskelussa.

– Yritykselle etuna on, että kyseinen henkilö saadaan ajettua valmiiksi sisään yrityksen järjestelmiin ja käytäntöihin. Opiskelija saa ikään kuin samalla perehdytyksen yrityselämään.

Osa oppisopimuskoulutukseen tulevista on ollut jo pidempään töissä saman yrityksen palveluksessa. Osa palkataan työnjohtajiksi, jolloin he tekevät töitä samalla kun kouluttautuvat tehtävään. Suurimmalla osalla opiskelijoista on pitkä rakennusalan kokemus ja tekninen osaaminen.

– Työmaajohdon erikoisammattitutkintoa suorittavat opiskelevat enemmän työnjohdon rooliin kuuluvia juttuja, eivät niinkään teknisiä asioita. Ne ovat näillä henkilöillä jo hallussa, Koivunen jatkaa.

Petri Koivunen, korjausrakentamisen työnjohdon vastuukouluttaja, TTS Työtehoseura

Petri Koivunen, korjausrakentamisen työnjohdon vastuukouluttaja, TTS Työtehoseura © TTS Työtehoseura

Arviointiaineisto kertoo osaamisen tasosta

Koulutuksen aikana opiskelija laatii arviointiaineiston, jossa kuvataan omaa työnjohtotyötä ja tuodaan esille siinä kehittynyttä osaamista. Käytännössä aineiston sisältö koostuu oman työn dokumentoinnista.

– Kirjallisia näyttöjä vaaditaan oppisopimuskoulutuksessa melko vähän. Opiskelija tekee kirjauksia muun muassa työturvallisuuteen liittyvistä työmaan viikkotarkastuksista, joita työmaalla tehdään joka tapauksessa. Arviointitilaisuudessa tätä aineistoa käydään läpi yhdessä opiskelijan kanssa. Lisäksi haastattelemme myös työnantajan edustajan siitä, miten opiskelijan työt ovat sujuneet, Koivunen selvittää.

Oppisopimuskoulutuksen aikaisen ohjauksen tarve vaihtelee opiskelijan valmiuksien mukaan. Joillakin tarvetta ohjaukselle on enemmän kuin toisilla.

– Mitään kiinteää määrää ohjaukselle ei ole. Osa opiskelijoista ei selvästikään jaksa hyödyntää tarjolla olevaa ohjausta. Välillä tuntuu siltä, että moni voisi käyttää sitä enemmänkin hyödykseen.

Oppisopimuskoulutus maksaa opiskelijalle 1050 euroa. Useissa tapauksissa työnantaja maksaa koulutuksen hinnan. Opiskelija on työsuhteessa ja saa koulutuksen ajalta palkkaa. Oppisopimuskoulutusta varten ei voi saada opintotukea.

TTS Työtehoseura
Palvelut
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Asbestin poisto ulkoseinästä

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan 2016 – mitä pitää huomioida?

Suomessa toteutetaan jatkuvasti asbestipurkuja normaalina purkuna ja ihmiset altistuvat asbestille täysin turhaan. Asbestilainsäädäntö velvoittaa, että kiinteistön omistajan, rakennuttajan tai muun rakennustyötä valvovan velvollisuus on ennen korjaustöihin ryhtymistä selvittää, onko rakennuksessa asbestia. Selvitettävä on sen lisäksi, missä kohtaa rakenteissa sitä tarkkaan ottaen on, mikä on asbestin laatu ja pölyävyys sekä suositus jatkotoimenpiteistä. Velvoite koskee myös koneiden purkutöitö sekä kiinteistöjen huoltoa- ja kunnossapitoa eli töitä, joilla ei varsinaisesti ole tekemistä rakennusalan kanssa.

201711_51017.jpg

Rakennusalalle kosteuskoordinaattoreita

Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa ovat merkittävä terveydellinen ja taloudellinen haitta. Kosteudenhallina työmailla saatetaan aloittaa myös aivan liian myöhään. Rakennusala on päättänyt muuttaa tilanteen. Kosteudenhallintakoordinaattoreilla on siis iso vastuu. Ovatko homekoulut vihdoin historiaa?Rakennusten kosteus- ja homevaurioista johtuva sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennuksen kosteusvaurion syy on harvemmin yksittäinen. Useimmiten se johtuu monen tekijän summasta."Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset syyt tunnetaan, mutta niitä ei tunnuta osaavan vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Tiedon puute ja jopa asenne työtä kohtaan ovat usein taustasyinä. – Näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin", avaa rakennusalan kosteusongelmia TTS:n järjestämässä kosteudenhallinnan seminaarissa kouluttaja Sauli Paloniitty. – "Työmailla ei välttämättä tiedosteta rakennustyömaan olosuhteita verrattuna käytettäviin työmenetelmiin tai materiaalivalintoihin."

20201_61928.jpg

RAKSAVIRTAA saa korjausrakennus-työmaan virtaamaan

Työtehoseura (TTS) ja Tampereen yliopisto ovat kehittäneet parin viime vuoden ajan korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Raksavirtaa-hankkeessa. Taustana kehittämiselle oli Lean-ajattelu, josta kehitettiin työmaan virtautusmalli. Mallia on testattu pilottina Consti:n korjausrakennustyömailla, viimeksi HOAS:n isossa perusparannuskohteessa Helsingin Kannelmäessä. Mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet myös mm. Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen Ely.

20213_69271.jpg

Savonlinnaan massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio

Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevaan rakennetaan massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio, joka valmistuu vuonna 2023.

20208_66286.jpg

Puurakentaminen yleistyy: Hiilijalanjälki jopa 75 prosenttia betonitaloa pienempi

Puurakentamisen suosio on kasvussa, mutta uusien rakennuskohteiden määrässä Suomi on selvästi jäljessä Ruotsia. Suosion taustalla on lisääntynyt kysyntä ekologiselle rakentamiselle.

20201_61942.jpg

Kosteudenhallinnan riskit hankkeen eri vaiheissa

HankesuunnitteluvaiheEnnakoiva kosteudenhallintaKosteudenhallinnan suunnittelu aloitetaan yleensä liian myöhäisessä vaiheessa. Kosteudenhallintakoordinaattori otetaan mukaan vasta kun hanketta on suunniteltu jo hyvinkin pitkälle, yleensä hieman ennen rakennusluvan hakemista. Tämä käytäntö ei jätä koordinaattorille mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti ja ennen kaikkea ennakoivasti hankesuunnitteluratkaisuihin tai hankkeen aikataulutukseen.Usein pelätään sitä, että koordinaattorin kiinnittäminen projektiin jo alkuvaiheessa lisäisi hankkeen kustannuksia. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kustannukset vain siirtyvät eteenpäin.Samalla kuitenkin heikennetään hankkeen kosteudenhallintaa suunnittelun puutteen vuoksi.Joonas Sihvon (A-Insinöörit) mukaan on tärkeää varmistaa ennakoivasti hankkeen kosteudenhallinnassa onnistuminen jo hankesuunnitteluvaiheen alussa. Näin varmennetaan hankkeen ja takuun aikana terveellinen sisäilma koko elinkaaren ajaksi.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton