• Etusivu
 • Palvelut

Mitä vaarallisille jätteille tehdään? – Miten niistä pääsee eroon helposti ja turvallisesti?

Tapio NäslundKaupallinen yhteistyö Ekopartnerit
Julkaistu 19.10.2023Päivitetty 17.10.2023
Pakkaus1_inkku

Vaarallisia jätteitä ovat mm. käytetyt liuottimet.

Vaaralliseksi luokiteltujen jätteiden asianmukainen varastointi, kuljetus ja hävittäminen on vastuullinen tehtävä, jossa on paljon huomioitavia asioita. Turun alueella toimiva Ekopartnerit tarjoaa yksilöllisiä palveluja yritysten jätehuoltoon ja vaarallisten jätteiden osalta toiminta-alue on laajempi.

Mitä ovat vaaralliset jätteet?

Vaarallinen jäte, jota aiemmin on kutsuttiin ongelmajätteeksi, aiheuttaa pienenä määrinäkin haittaa tai vaaraa sekä ihmiselle että ympäristölle. Useimmat vaaralliset jätteet tunnistaa helposti, mutta joskus saatetaan tarvita asiantuntija-apua, etenkin, jos jäte on pakattu ja varastoitu ilman merkintöjä. Vaaralliset jätteet tulee lajitella mahdollisimman tarkasti parhaimman hyödyn saamiseksi ympäristönsuojelun, työturvallisuuden ja palosuojelun kannalta.

Info

Info

Tavallisimpia vaarallisia jätteitä ovat:

 • Paristot, akut
 • Lääkkeet
 • Elohopeaa sisältävät mittarit
 • Voimakkaat puhdistusaineet
 • Jäteöljy
 • Öljynsuodattimet, öljyiset trasselit
 • Bensiini, polttoöljy, petrooli
 • Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • Maali- ja lakkajätteet, liuottimet
 • Torjunta-aineet
 • Valokuvauskemikaalit
 • Pienet kertakäyttöiset kaasupullot
 • Kemikaalit, joiden pakkausten kyljessä on oranssi varoitusmerkki
 • terveyden huollon jätteet
 • riskijätteet

Opi tunnistamaan vaaralliset jätteet ja varastoi oikein

Aineiden ja tuotteiden myyntipakkauksissa on merkinnät, mikäli aine sellaisenaan on vaarallinen tai sisältää aineita, jotka käytöstä poistamisen jälkeen väärin käsiteltynä voivat olla vaarallisia. Säilytä ohjeet ja hyödynnä siinä vaiheessa, kun tuote muuttuu jätteeksi. Vaarallisen jätteen selkeä merkitseminen on tärkeää ja se tulee varastoida asianmukaisesti erilleen muista jätteistä. Vaarallisista jätteistä tulisi pitää myös kirjaa.

Jätelaissa kerrotaan selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuudesta, joka edellyttää, että tuotannon harjoittajien, tuotteen valmistajien ja maahantuojien lisäksi jätteen haltijoilla on omat velvollisuutensa. Jätteen haltijoiden on oltava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä velvollisia antamaan nämä tiedot muille jätehuollon toimijoille.

Selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus (Jätelaki luku 2, pykälä 12)

”Tuotannon harjoittajan ja tuotteen valmistajan tai maahantuojan on oltava selvillä tuotannossaan tai tuotteestaan syntyvästä jätteestä, sen ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja jätehuollosta sekä mahdollisuuksista kehittää tuotantoaan tai tuotettaan siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät.

Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä koskevat tiedot muille jätehuollon toimijoille.”

Asiantuntevaa apua varastointiin, kartoitukseen ja jätteiden hävittämiseen

Jätteen haltija voi tarvita ammattilaisen apua monessa eri vaiheessa tai tilanteessa. Pahimmillaan vaarallisen jätteen tunnistamisessa saattaa jo olla ongelmia. Varastointi ei ole asianmukaisella tasolla tai merkitseminen ei ole hallinnassa. Vaikka vaarallisen jätteen varastointi ja kirjanpito olisikin kunnossa, jätettä täytyy säännöllisesti kuljettaa pois asianmukaisesti ja oikeaan paikkaan.

ꟷ Vaarallisten jätteiden osalta tarjoamme palvelua hyvin monipuolisesti kertoo myyntiryhmäpäällikkö Toni Harjula Ekopartnereilta. Meiltä voi tilata vaaralliselle jätteelle vastaanoton ja hoidamme asianmukaisen kuljetuksen, mutta apua löytyy myös varastointiin, merkitsemiseen ja jopa jätteen tunnistamiseen, Harjula jatkaa.

Sekalaista vaarallista jätettä voi kertyä paljonkin. Varasto Ekopartnerien saapuessa paikalle.

Sekalaista vaarallista jätettä voi kertyä paljonkin. Varasto Ekopartnerien saapuessa paikalle.

Pakkaa ja merkitse oikein kuljetusta varten

Vaarallisen jätteen pakkaaminen tieliikennelain mukaiseen kuljetuskuntoon on lähtökohtaisesti jätteen haltijan vastuulla. Ekopartnerit kuitenkin tarjoaa myös pakkauspalvelua kuljetusta varten.

ꟷ Meiltä voi tilata tekijän, joka saapuu paikalle mukanaan pakkauslaatikoita sekä merkintätarroja ja hoitaa jätteiden pakkaamisen kuljetuskuntoon. Tilaamme tarvittaessa kuljetuksen ja hoidamme vaaralliset jätteet asianmukaiseen jatkokäsittelyyn tai loppusijoituspaikkaan, kerto työnjohtaja Asko Matin Ekopartnereilta.

Vaarallisten jätteiden pakkausten merkinnöillä on tärkeä rooli niiden asianmukaisessa käsittelyssä ja kuljetuksessa. Merkinnät auttavat tunnistamaan jätteet, niiden vaarallisuuden tason sekä tarvittavat varotoimet.

Jos mahdollista, vaarallisen jätteen pakkaamiseen voi käyttää samoja pakkauksia, missä ne ovat olleet ennen käyttöä. Mikäli se ei ole mahdollista tai järkevää, pakkauksista tulisi ottaa talteen merkinnät, joita voi käyttää jätteiden pakkaamisen merkinnässä.

ꟷ Käytön yhteydessä koostumukset muuttuvat ja aineita voi sekoittua. Tällöin merkintänä voi olla esim. palava neste. (10% vettä 90 % etanolia), Matin kertoo. Ekopartnereilta on tilattavissa merkintätarroja ja erilaisia astioita, joihin vaarallista jätettä voi kerätä, hän jatkaa.

Info

Info

Vaarallisten jätteiden pakkausten merkintöjen tulee yleensä sisältää seuraavia tietoja:

Vaarallisen jätteen nimi ja kuvaus: Pakkauksessa on oltava selkeästi näkyvillä jätteen nimi ja kuvaus, jotta kuka tahansa voi tunnistaa sen.

Vaaraominaisuudet: Pakkauksessa tulee olla merkinnät jätteen vaaraominaisuuksista, kuten myrkyllisyys, syövyttävyys, palavuus, räjähtävyys tai muut mahdolliset vaarat.

Jätteen luokitus ja vaaraluokka: Vaaralliset jätteet luokitellaan yleensä eri vaaraluokkiin ja -ryhmiin. Merkinnät pitävät sisällään tiedot siitä, mihin luokkaan jätteet kuuluvat.

Varoitukset ja ohjeet: Pakkauksessa voi olla varoituksia ja ohjeita jätteen käsittelystä, kuljettamisesta ja hätätilanteiden varalta.

Jätteen haltijan tiedot: Pakkauksessa on yleensä oltava tiedot siitä, kuka on täyttänyt pakkauksen ja vastuullinen sen asianmukaisesta käsittelystä.

Varasto Ekopartnerien vierailun jälkeen.

Varasto Ekopartnerien vierailun jälkeen.

Vaarallisten jätteiden tunnistaminen on sen haltijan vastuulla. Ekopartnereilta saa kuitenkin asiantuntija-apua tunnistamiseen ja jos tunnistaminen on vaikeaa tai lähes mahdotonta, ohjeet jatkotoimintaan.

Vaaralliset jätteet varastoidaan muista erilleen, esimerkiksi konttiin. Kontin sisällöstä olisi syytä olla kirjanpito.

ꟷ Esimerkiksi tulipalotilanteessa olisi tärkeää tietää, mitä on varastoituna ja tiedon tulisi olla jossain muualla kuin varastossa, joka saattaa olla liekeissä, Matin ohjeistaa.

Syttyvä, myrkyllinen ja syövyttävä.

Syttyvä, myrkyllinen ja syövyttävä.

Jätehuollon kartoitus yrityksille

Ekopartnereilta voi tilata myös jätehuollon kartoituksen. Yrityksille tehtävissä jätehuoltokartoituksissa asiantuntijamme selvittää yhdessä asiakkaan kanssa kunkin yrityksen jätehuollon tilanteen. Kartoituksen yhteydessä huomioidaan kaikki lajiteltavat jätteet, myös vaaralliset jätteet.

ꟷ Toimintamme Turun alueella koostuu varsin monipuolisista palveluista ja vaarallisten jätteiden osalta toiminta-alueemme on laajempikin, kuvailee Toni Harjula. Käytännössä hoidamme yritysten jätteiden osalta kaiken, lukuun ottamatta räjähteitä ja radioaktiivisia jätteitä, Harjula täsmentää.

Ekopartnerit
Palvelut
määräykset
jätehuolto
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

jätelava
Jätteiden lajittelu kannattaa ja onnistuu myös ahtailla työmailla
Jätteiden lajittelu rakennustyömailla on paitsi vastuullista, usein myös kustannustehokasta. Ongelmana esimerkiksi korjausrakentamisessa on kuitenkin vähäiset tilat. Tähänkin on kuitenkin ratkaisuja olemassa. Uusi lajittelulava tarjoaa monipuolisia räätälöitäviä ratkaisuja.
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.
202111_73400.jpg
Saako taloyhtiön roskalavaa tonkia aarteiden toivossa?
Roskalavaryhmässä käy kuhina. Nyt on hyvää tavaraa tarjolla, kannattaa käydä tarkistamassa.Toisen roska on toisen aarre, niinhän se menee, mutta saako roskalavalta ottaa mitä haluaa kuka tahansa? Entä voiko taloyhtiö joutua vastuuseen, jos dyykkari teloo itsensä lavalle kömpiessä tai saa kauniin nojatuolin mukana kutsumattomia vieraita? Lakimies Markus Talvio Jurinetistä tietää vastaukset.
202012_67777.jpg
Väestönsuojan kosteusongelmien korjaaminen hankalaa?
Väestönsuojien merkitys on noussut esiin viime aikoina. Nyt onkin aika tarkastaa oman taloyhtiön väestönsuojan kunto. Jos kosteusongelmia alkaa ilmenemään kyseisessä tilassa, ovat ratkaisut usein vähissä. Näin kävi Vantaan Myyrmäessä sijaitsevassa Myyrinkarin taloyhtiössä, jossa korjausehdotuksena olivat kalliolouhinta ja salaojaremontti. Nämä remontit olivat liian kalliita ja hankalia toteutettavaksi, mutta kuitenkin väestönsuojalle piti tehdä jotain ennen kuin siellä ilmenisi hometta. Myyrinkarin innokas ja osaava hallitus pelasti taloyhtiön kalliilta ja pitkältä remontilta.
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Yhtiövastike
Osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan.Yhtiövastikkeella voidaan kattaa mm. seuraavia kulueriä:kiinteistön hankinta ja rakentaminen;kiinteistön ja rakennusten käyttö ja kunnossapito;kiinteistön ja rakennuksen perusparannus, lisärakentaminen ja lisäalueen hankkiminen (uudistus);yhtiön toimintaan taikka kiinteistön tai rakennuksen käyttöön liittyvän hyödykkeen yhteishankinta;sekä muita yhtiölle kuuluvia velvoitteita.Yhtiövastike voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä maksettavaksi siten, että tiettyjä menoja varten on eri maksuperuste tai että maksuvelvollisuus koskee vain tiettyjen osakkeiden omistajia.Yhtiövastikkeen maksuperuste on määriteltävä yhtiöjärjestyksessä. Perusteena maksuille voi olla esimerkiksi huoneiston pinta-ala, osakkeiden lukumäärä taikka veden, sähkön, lämmön tai muun hyödykkeen todellinen tai luotettavasti arvioitavissa oleva kulutus.Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle huoneistossa asuvien tai sitä muuten käyttävien henkilöiden lukumäärä, jos henkilömäärä on yhtiövastikkeen maksuperusteena.Lähde:FINLEX
20143_38204.jpg
Älä anna sadeveden tunkeutua perustuksiin
Sadevesijärjestelmän tehtävänä on ohjata sade- ja sulamisvedet hallitusti pois katolta. Laadukas sadevesijärjestelmä kestää sateen lisäksi myös jään, lumen ja auringon vaikutukset haalistumatta vuodesta toiseen.Kun sadevedet johdetaan hallitusti pois perustusten vierestä, vesi ei pääse kastelemaan perustuksia tai nousemaan perustuksia pitkin runkorakenteisiin. Vesi ei myöskään pääse jäätymään perustuksen viereen ja pahimmassa tapauksessa rikkomaan perustusta. Lisäksi piha pysyy kuivempana, kun sadevesiä ei päästetä valumaan pihan päällysteille.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton