• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Palvelut

Tuskailetko osatuloutuksen kanssa? Ohjelmiston avulla eroon Excel-pyörittelystä

Rt
Rakentaja toimitus
Kaupallinen yhteistyö Jydacom Oy
Julkaistu 21.07.2022
Rakentaminen data työskentely

Jydacomin sovellus hyödyntää rakennusliikkeen reaaliaikaista dataa ja vähentää manuaalisen työn tarvetta.

Rakennusalalla erityissääntely korostaa arvonlisäveron hallintaa

Rakennusalan yksi erityispiirteistä on perustajaurakointi ja siihen liittyvä oman käytön arvonlisäverotus, jota säätelee arvonlisäverolaki.

Rakennusliikkeen omistamalle tontille rakennettu, myyntiin tarkoitettu kohde (usein kerrostalo) on valmistuttuaan myytävissä yhdessä tontin kanssa ilman arvonlisäveroa.

Rakennusliike saa pääsääntöisesti vähentää rakennushankkeeseen kohdistuvien kustannusten arvonlisäverot, mutta ilman alan erityissääntelyä myynti jäisi kokonaan verottamatta. Tällöin kuvioon astuu oman käytön arvonlisävero, jolloin myynnin verotus perustuu rakentamisen kustannuksiin.

Rakennusalalla korostuu oman käytön arvonlisäveron hallinta, jota voi helpottaa tähän soveltuvalla ohjelmistolla.

– Tavoitteena on vähentää käyttäjän tekemää manuaalista työtä ja minimoida virheet laskennassa. Tämä on mahdollista, kun ohjelmisto poimii järjestelmästä automaattisesti perustajaurakointikohteen tiedot ja verotuksessa huomioitavat tapahtumat. Tiedot kerääntyvät oman käytön alv-laskelman alle annettujen ohjaustietojen mukaan, eikä käyttäjän tarvitse pyöritellä Excel-taulukoita tai kirjata manuaalisesti tositteita kirjanpitoon, Jydacomin tuotepäällikkö Hanna Harra kertoo.

Ohjaustiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi käyttäjän tekemiä määrityksiä ja järjestelmän asetuksia.

Automaattinen rajaus kuluista

Rakennusliikkeellä on oikeus vähentää verotuksessa kohteen ostojen arvonlisäverot, kuten tarvikkeet ja erilaiset palvelut. Perustajaurakointiin liittyy tyypillisesti myös omaa työtä, johon sisältyy sosiaalikustannuksia. Myös nämä tiedot kertyvät automaattisesti Jydacomin ohjelmistoon.

Oman käytön veron perusteeseen luetaan sekä rakentamisen välittömät kulut, että laskennallinen prosenttiosuus välillisistä kuluista. Välittömillä kustannuksilla tarkoitetaan rakennushankkeeseen suoraan kohdistuvia kuluja. Näitä ovat esimerkiksi materiaaliostot, aliurakat, sekä työntekijöiden ja työnjohdon palkat sivukuluineen.

Jydacomilla kustannuksia voidaan seurata työmaakohtaisesti ja ajallisesti.

– Koska kaikkia kohteen kustannuksia ei lueta mukaan veron perusteeseen, ohjelmiston avulla voidaan tarkentaa laskentaa esimerkiksi erilaisin kirjanpitotili- ja litterarajauksin. Tällaisia ovat esimerkiksi kohteen markkinointikustannukset, liittymämaksut tai vaikkapa kohteen lisä- ja muutostyöt, Harra kertoo.

Näin saadaan nopeutettua huomattavasti kuukausittaista laskelman laadintaa ja voidaan varmistua siitä, että tapahtumat nousevat laskelmalle oikein. Myös kirjanpidon tositteet siirtyvät yrityksen talousjärjestelmään automaattisesti.

Jydacomilla kustannuksia voidaan seurata työmaakohtaisesti ja ajallisesti.

Jydacomilla kustannuksia voidaan seurata työmaakohtaisesti ja ajallisesti.

Uusi osatuloutus-toiminto

Jydacomin ohjelmistoon julkaistiin tämän vuoden keväällä uudistettu osatuloutustoiminnallisuus. Osatuloutus on rakennusalalla laajasti käytössä, sillä projektit ovat usein pitkiä ja ne ovat rahalliselta arvoltaan merkittäviä. Tällöin liiketoiminnan kannalta on tärkeää jaksottaa tuloja projektin etenemisen mukaan. Osatuloutuksella pitkiä projekteja voidaan kirjata tuloiksi pienemmissä erissä.

Jydacomin järjestelmässä osatuloutustoiminto automatisoi projektin tulouttamisen kustannusten valmiusasteen mukaan. Tällöin myynnin tulosvaikutus kirjataan projektin kustannuksiin perustuen.

"Näin voidaan vähentää tilikausien välistä heilahtelua ja lisätä ennakoitavuutta. Jos ajatellaan vaikka kahden-kolmen vuoden rakennushanketta perinteiseen luovutuksen mukaiseen tuloutukseen perustuen, ei kahdelle ensimmäiselle tilikaudelle muodostu liikevaihtoa lainkaan, koska kohteen luovutus tapahtuu vasta sen valmistututtua. Silloin tulos näyttäisi tappiolliselta ja kolmantena vuonna tilanne kääntyisi taas päinvastoin. Tällaiset heilahtelut voivat aiheuttaa esimerkiksi haasteita rahoituksen saamisessa. Osatuloutuksen avulla tilikaudet ovat keskenään vertailukelpoisia ja talouden luvut realistisia."
Hanna Harra, tuotepäällikkö, Jydacom

Jotta osatuloutukseen voidaan siirtyä, tulojen, menojen ja valmistusasteen määrittämisessä on noudatettava Harran mukaan varovaisuutta ja kustannuslaskennan toteutus periaatteineen tulee dokumentoida.

– Osatuloutustoiminnon avulla nämä ovat aina ajantasaisesti ja asianmukaisesti hoidettu, Harra jatkaa.

Samaan tapaan kuin oman käytön alv-toiminnallisuutta, myös osatuloutuslaskentaa voidaan ohjelmiston ansiosta Harran mukaan automatisoida ja tarkentaa, jolloin aikaa säästyy erilaisten korjausten tekemiseltä.

Ennusteet ja toteutumat automaattisesti

Harra pitää Jydacomin suurimpana etuna reaaliaikaisen datan hyödyntämistä.

"Ohjelmisto hyödyntää järjestelmän dataa ja nostaa kaikki osatuloutuksen tapahtumat kuten ennusteet ja toteumat suoraan järjestelmästä. Kun esimerkiksi tuotannonhallinnan puolella projektin ennustetta päivitetään, ohjelma huomioi tehdyt muutokset osatuloutuslaskennassa automaattisesti. Rakennusliikkeen talouden henkilöiden tarvitsee huolehtia vain siitä, että työmaiden ennusteet ovat ajan tasalla ja kaikki tapahtumat kirjattuna. Tässä kohtaa tietenkin korostuu yhteistyö talouden ja työmaahenkilöstön välillä."
Hanna Harra, tuotepäällikkö, Jydacom

Yrityksessä saatetaan ajatella, että osatuloutukseen siirtyminen tai oman käytön alv–laskennat lisäisivät henkilöresurssien tarvetta. Harran mukaan asia on juuri päinvastoin.

– Ohjelmisto nimenomaan vähentää manuaalisen työn määrää yrityksessä merkittävästi, hän vakuuttaa.

Jydacom-ohjelmisto nivoo yhteen kaikki rakennusliikkeen tarvitsemat järjestelmät

Jydacom-ohjelmisto nivoo yhteen kaikki rakennusliikkeen tarvitsemat järjestelmät © Jydacom

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Jydacom Oy
Palvelut

Aiheeseen liittyvää

Rakentaminen talous

Eroon exceleiden pyörittämisestä - valitse helpompi järjestelmä rakennusliikkeelle

Rakennusliikkeen liiketoiminnassa on olennaista rakennustyömaan toteutus ja seuranta. Aikaa ja energiaa kuluu kuitenkin usein monen erilaisen excelin tai paperin pyörittämiseen ja manuaalisen tiedon siirtämiseen. Monta huolta ja murhetta vähenee, kun yrityksessä käytettävä toiminnanohjausjärjestelmä on juuri oikeanlainen yrityksen omiin tarpeisiin.Lisäksi liiketoimintaan kuuluvat muutkin asiat, kuten yrityksen talouden, HR-, laki- ja veroasioiden hallinta. Rakennusalalla on kuitenkin hallittava lisäksi erityispiirteet, joita ei ole muilla toimialoilla. Olennaiseen keskittyminen on helpompaa, kun kaikki taloushallinnan palvelut ja tietotaito löytyvät saman katon alta.

20222_76876.jpg

Mitä rakennusliikkeen on hyvä huomioida ja mitkä ovat hyödyt, kun järjestelmät vaihtuvat?

Rakentaminen jatkuu kiivaana ja digitalisaatio jatkaa kehityskulkuaan. Rakentamisen digitalisaatio on ottanut kehitysloikan lähivuosina ja etenkin poikkeusajat ovat laittaneet vauhtia kehitykseen. Kehitys tuo tullessaan uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka korvaavat vanhoja menetelmiä rakennusliikkeissä.Parhaimmillaan uudet digitaaliset ratkaisut auttavat rakennusliikettä keskittymään olennaiseen eli rakentamiseen. Pahimmillaan uudet järjestelmät voivat aiheuttaa kuitenkin harmaita hiuksia muutoksen johdosta. Erityisesti rakennusalalle suunnitellun järjestelmän ja sen tuntevan asiantuntevan tilitoimiston valinta voivat säästää todella paljon aikaa ja vaivaa.

20222_76996.jpg

Näin hankintaohjelma auttaa työmaata - Yksi merkittävä uudistus

Jydacomin hankintaohjelmistosta voi nyt tarkistaa, täyttääkö alihankkija tilaajavastuulain mukaiset viranomaisvaatimukset.

20206_63888.jpg

Uponor - Talotekniikkaratkaisut

Uponor on yksi maailman johtavista rakennus- ja ympäristötekniikan järjestelmien toimittajista. Uponor palvelee rakennusalan ammattilaisia koko hankkeen ajan. Asiantunteva talotekniikan yhteistyökumppani auttaa valitsemaan laadukkaita, kohteeseen mitoitettuja ratkaisuja. Tarjoamme elinkaaritehokkaita talotekniikkaratkaisuja avaimet käteen ¬-periaatteella: suunniteltuna ja asennettuna. Saat palveluja rakennusprojektin kaikkiin eri vaiheisiin aina alustavasta hankesuunnitelmasta käytön ja elinkaaren ajalle.

20223_77088.jpg

Yhteistyöllä asuinrakennusten hiilidioksidipäästöt alas

Uponor ryhtyy kehittämään asuinrakennusten energiatehokkuuspalvelua yhdessä tanskalaisen startup-yritys ReMonin kanssa. Teknologiayritys ReMonin kanssa allekirjoitettu yhteistyösopimus on Uponorin tuore askel yrityksen pyrkimyksissä vähentää kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä ja edistää alan kestävää kehitystä. Yhteistyön tavoitteena on tuoda markkinoille energiatehokkuuspalvelu asuinrakennusten erilaisten lämmitysjärjestelmien hallintaan, automatisointiin ja tehokkuuden lisäämiseen. Palvelun avulla kiinteistönomistajat voivat pienentää rakennusten energiankulutusta ja CO2-päästöjä.

20204_62752.jpg

Nopea julkisivuratkaisu - patentoitu Concertto

Julkisivu on rakennuksen näkyvin osa, johon panostamalla rakennuksesta saadaan tyylikäs ja edustava käyntikortti yritykselle kuin yritykselle. Oli kyseessä uudis- tai saneerauskohde, patentoidulla Metehe Concertolla uudistat julkisivun nopeasti, tyylikkäästi ja kustannustehokkaasti.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton