• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Ajankohtaista

Rahoitusta tarjolla hulevesien hallintaan ja käsittelyyn päästöjen vähentämiseksi

Rt
Rakentaja toimitus
Julkaistu 26.11.2020
202011_67710.jpg

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden poistamiseksi voi hakea 25.11.2020-29.1.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Rahoitusta on tarjolla noin 2 miljoonaa euroa.

Avustushaku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Rakennetuille pinnoille kertyy sade- ja sulamisvesiä eli hulevesiä. Hulevedet kuljettavat vesistöihin haitallisia aineita. Hulevesien parempi hallinta parantaa vesien tilaa ja auttaa kaupunkialueita sopeutumaan sekä tulviin että kuivuuteen.

Hulevesiratkaisut lisäävät taajamien viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta

Kaupunkien ja taajamien lähivedet, kuten järvet ja lammet, ovat tärkeitä virkistysalueita, todetaan tiedotteessa. Haitallisten aineiden vähentäminen hulevesistä ja onnistuneet hulevesiratkaisut lisäävät taajama- ja kaupunkialueiden viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Hankehaussa etsitään kustannustehokkaimpia keinoja rajoittaa tai estää haitallisten aineiden päästöjä joko käsittelyn keinoin tai ennaltaehkäisevästi.

Tiedotteen mukaan hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

 • Hulevesien käsittelyrakenteiden toimivuus ja niissä tapahtuvat prosessit
 • Ratkaisut rakennustyömaiden hulevesien hallintaan ja käsittelyyn
 • Uudet ja erityiskohteiden hulevesien hallinnan ja käsittelyn tekniikat ja rakenneratkaisut, joista Suomessa on vielä vähän tai ei lainkaan tutkimustietoa.
 • Laajempien, valuma-aluetason erilaisten hallinta- ja käsittelymenetelmien (rakenteelliset ja ei-rakenteelliset) yhdistelmistä koostuvat hajautetut kokonaisuudet/järjestelmät.
 • Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tietämyksen parantaminen uusista käsittelytekniikoista ja uusista pinnoitusratkaisuista sekä uusien pinnoitettujen alueiden vaikutuksesta hulevesien laatuun.
 • Teollisuusalueiden hulevesien riskit ja riskien hallinta onnettomuus- ja häiriötilanteissa haitallisten aineiden kannalta.
 • Hulevesien seurannan kehittäminen uusilla teknologioilla, mm. hulevesien laadun seurannan automaattimittarit sekä mittausantureiden kehitystyö ja testaaminen.
 • Viestinnälliset hankkeet, joiden avulla lisätään eri kohderyhmien tietoisuutta hulevesien haitallisista aineista sekä vaikutetaan käyttäytymiseen päästöjen vähentämiseksi.
 • Hulevesien kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta ja niiden vaikutus kaupunkien lähivesien vedenlaatuun.

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Haitallisten aineiden vähentämisessä on kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit.

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lähde: Ympäristöministeriö (YM)

Rakentaja.fi
Ajankohtaista
suunnittelu

Aiheeseen liittyvää

20217_71550.jpg

Radon vaanii vanhoissa asunnoissa - Korjausvaihtoehdoista on löydettävä oikea

Radonimuri, radonkaivo vai rakenteiden tiivistys? Joskus pelkkä korvausilmaventtiilikin voi helpottaa tilannetta.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

201910_60488.jpg

Kuormituslaskurilla lasket Habito-seinän kuormituskestävyyden

Gyproc Habito® on markkinoiden kovin kipsilevy, joka kestää kulutusta ja tarjoaa aivan uudenlaista ripustamisen vapautta. Habitolla on helppo rakentaa sisäseiniä, jotka eivät pienistä kolhiinnu ja joihin voi ripustaa suoraan esimerkiksi keittiön kaapistot. Lisäksi kipsilevy on fiksu valinta ääneneristyksen ja paloturvallisuuden suhteen.

20209_66817.jpg

Yhteistyön ansiosta betonipintoihin saatavilla nyt myös kolmiulotteisuutta

Taiteilija Renata Jakowleffin idea virisi hänen työstäessään lasitaidettaan. Hän oivalsi, että kuumalla lasimassalla sekä betonilla on jotain yhteistä – plastisuus. Näin syntyi uusi innovaatio, joka antaa mahdollisuuden luoda perinteisen sileän betonipinnan sijasta betonielementteihin kolmiulotteisen kuvion sekä lähes rajattomat mahdollisuudet yksilöllisyyteen. Näin harmaasta betoniseinästä on mahdollista saada näyttävä ja huomiota herättävän mielenkiintoinen yksityiskohta.

202111_73805.jpg

Tiesitkö tämän led-valojen yleisen puutteen? "Joku merkitys hinnalla täytyy olla"

Edullinen led-valo ei välttämättä toista lainkaan tiettyjä värisävyjä. Alan ammattilainen kertoo, miten valaistussuunnittelu toteutetaan onnistuneesti.

20213_69217.jpg

Suunnittele kattoratkaisut helposti ja tarkasti - hyödynnä laaja tuotekirjasto

Suunniteltaessa kattoa kannattaa miettiä, että katto voi olla paljon muutakin kuin vain rakennuksen suoja. Katto voidaan ottaa hyötykäyttöön hulevesien hallitsijana, energian kerääjänä tai kattoa voidaan hyödyntää lisätilana. Katon suunnitteluun kannattaa ottaa avuksi ProdLib-tuotekirjastosta BMI Icopalin ja BMI Ormaxin kattoratkaisut.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton