• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Mökki
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Vapaa-aika
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Ajankohtaista

Rahoitusta tarjolla hulevesien hallintaan ja käsittelyyn päästöjen vähentämiseksi

Rakentajan toimitus
Julkaistu 26.11.2020
202011_67710.jpg

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden poistamiseksi voi hakea 25.11.2020-29.1.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Rahoitusta on tarjolla noin 2 miljoonaa euroa.

Avustushaku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Rakennetuille pinnoille kertyy sade- ja sulamisvesiä eli hulevesiä. Hulevedet kuljettavat vesistöihin haitallisia aineita. Hulevesien parempi hallinta parantaa vesien tilaa ja auttaa kaupunkialueita sopeutumaan sekä tulviin että kuivuuteen.

Hulevesiratkaisut lisäävät taajamien viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta

Kaupunkien ja taajamien lähivedet, kuten järvet ja lammet, ovat tärkeitä virkistysalueita, todetaan tiedotteessa. Haitallisten aineiden vähentäminen hulevesistä ja onnistuneet hulevesiratkaisut lisäävät taajama- ja kaupunkialueiden viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Hankehaussa etsitään kustannustehokkaimpia keinoja rajoittaa tai estää haitallisten aineiden päästöjä joko käsittelyn keinoin tai ennaltaehkäisevästi.

Tiedotteen mukaan hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

 • Hulevesien käsittelyrakenteiden toimivuus ja niissä tapahtuvat prosessit
 • Ratkaisut rakennustyömaiden hulevesien hallintaan ja käsittelyyn
 • Uudet ja erityiskohteiden hulevesien hallinnan ja käsittelyn tekniikat ja rakenneratkaisut, joista Suomessa on vielä vähän tai ei lainkaan tutkimustietoa.
 • Laajempien, valuma-aluetason erilaisten hallinta- ja käsittelymenetelmien (rakenteelliset ja ei-rakenteelliset) yhdistelmistä koostuvat hajautetut kokonaisuudet/järjestelmät.
 • Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tietämyksen parantaminen uusista käsittelytekniikoista ja uusista pinnoitusratkaisuista sekä uusien pinnoitettujen alueiden vaikutuksesta hulevesien laatuun.
 • Teollisuusalueiden hulevesien riskit ja riskien hallinta onnettomuus- ja häiriötilanteissa haitallisten aineiden kannalta.
 • Hulevesien seurannan kehittäminen uusilla teknologioilla, mm. hulevesien laadun seurannan automaattimittarit sekä mittausantureiden kehitystyö ja testaaminen.
 • Viestinnälliset hankkeet, joiden avulla lisätään eri kohderyhmien tietoisuutta hulevesien haitallisista aineista sekä vaikutetaan käyttäytymiseen päästöjen vähentämiseksi.
 • Hulevesien kuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta ja niiden vaikutus kaupunkien lähivesien vedenlaatuun.

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Haitallisten aineiden vähentämisessä on kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit.

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lähde: Ympäristöministeriö (YM)

Rakentaja.fi
Ajankohtaista
suunnittelu
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

20221_75526.jpg

Arkkitehti paljastaa, mitkä ovat sairaalarakentamisen uusimmat "villitykset"

Sairaalaprojektien haasteena on suunnittelun ja rakentamisen pitäminen ajan tasalla vallitsevien trendien kanssa niin, ettei kohde ole vanhentunut jo valmistuessaan. Puun suosio projekteissa on edelleen vähäistä.

201910_60501.jpg

Ilmastoystävällinen rakentaminen vaatii nopeita toimia - Ympäristöministeriö tiedottaa

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat puolet maapallon luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia energiasta. Ne aiheuttavat noin kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä väestönkasvun, kaupungistumisen ja merenpinnan nousun kasvattaessa rakentamisen tarpeita entisestään. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vetosi New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokouksen yhteydessä rakennusalaan vähähiilisen rakentamisen vauhdittamiseksi.

202112_73898.jpg

Kerrostalot maan tasalle ja uutta tilalle: Näin toimii purkava täydennys­rakentaminen

Helsingin Mellunmäessä käynnistyy Suomen suurin purkavan täydennysrakentamisen hanke. Mistä siinä on kyse?

201910_60487.jpg

Uusi työkalu suunnittelijoiden käyttöön

Kiilto on avannut uuden KiiltoPro Design -suunnittelusivuston, jonne on koottu rakenne- ja ratkaisusuunnitteluun liittyvää dokumentaatiota sekä asiakirjoja laadunvarmistukseen ja rakennusten elinkaarisuunnitteluun. Sivustolta löytyy kootusti tietoa Kiillon rakentamisen palveluista sekä ohjaavaa aineistoa suunnittelun helpottamiseksi.

202110_73227.jpg

Oletko sähkönsuunnittelun ammattilainen?

Sähkönsuunnittelijoilla on töitä enemmän kuin aikoihin. Samalla alan työvoimapula pahenee.

202111_73805.jpg

Tiesitkö tämän led-valojen yleisen puutteen? "Joku merkitys hinnalla täytyy olla"

Edullinen led-valo ei välttämättä toista lainkaan tiettyjä värisävyjä. Alan ammattilainen kertoo, miten valaistussuunnittelu toteutetaan onnistuneesti.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton