• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Palvelut

Näin hankintaohjelma auttaa työmaata – Yksi merkittävä uudistus

Samuli Vesalainen
Kaupallinen yhteistyö Jydacom Oy
Julkaistu 22.02.2022Päivitetty 28.04.2022
20222_76996.jpg

Jydacomin hankintaohjelmistosta voi nyt tarkistaa, täyttääkö alihankkija tilaajavastuulain mukaiset viranomaisvaatimukset.

Digitaaliset työkalut yleistyvät kiihtyvään tahtiin rakennusalalla, mutta monessa yrityksessä järjestelmähankinnat ovat vasta edessä.

Jydacomin asiantuntija on työssään todennut, että pienissä yrityksissä uusi sukupolvi on löytänyt digitaalisuuden hyödyt.

– Paljon on kiinni yrityksen koosta. Näyttää olevan niin, että mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä vaikeammaksi digitaalisten työkalujen hyödyntäminen koetaan. Nuorempi sukupolvi suhtautuu pääasiassa innokkaasti digitalisaation etuihin, Jydacomin tuotehallintajohtaja Timo Nirhamo kertoo.

Jydacom vastaa rakennusalan johtavan toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä. Viime aikoina järjestelmään on lisätty uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat käyttöönottoa. Nirhamo toivoo, että yhä useampi pk-yritys ottaa järjestelmän käyttöön.

"Alalla tapahtuu juuri nyt paljon lyhyessä ajassa. Yrityksissä voi olla vaikea hahmottaa sitä, että tietotekniset apuvälineet ovat menneet huimasti eteenpäin. Toisaalta joskus odotukset järjestelmiä kohtaan voivat olla myös epärealistisia."
Timo Nirhamo, tuotehallintajohtaja, Jydacom

Integrointi Vastuu Groupin palveluihin

Jydacomin järjestelmään kuuluvan hankintaohjelmiston uudistukset on keskitetty automaation lisäämiseen. Uusi versio on selainpohjainen ja sen liitettävyyttä muihin järjestelmiin on parannettu. Yksi merkittävimmistä on integrointi Vastuu Groupin palveluihin.

Vastuu Groupin Luotettava kumppani -raportista tilaaja voi varmistaa, että alihankkija täyttää tilaajavastuulain asettamat viranomaisvaatimukset. Tilaajavastuulailla pyritään edistämään yritysten tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

– Jydacom-järjestelmän hankintaohjelmisto lukee Vastuu Groupin rajapinnasta raportin tiedot ja kertoo käyttäjälle, jos alihankkija täyttää vaatimukset, Nirhamo selvittää.

Rakennusurakoissa alihankintaketju saattaa olla pitkä. Pääurakoitsijan on lain mukaan pidettävä kirjaa, keitä työmaalla on töissä. Tiedot raportoidaan verottajalle kerran kuukaudessa.

– Työmaalla on usein töissä henkilöitä, jotka eivät ole suorassa työsuhteessa pääurakoitsijaan. Kun työntekijä leimaa itsensä työmaalle Vastuu Groupin Valttikortilla, järjestelmä kertoo välittömästi, jos kyseinen henkilö ei ole koskaan ollut Jydacom-järjestelmäkäyttäjän työntekijänä millään työmaalla. Rajapintojen ansiosta hänet perustetaan järjestelmään automaattisesti, jolloin henkilö on työmaan henkilöstössä, Nirhamo kertoo.

Valttikortti on sirullinen henkilökortti, jolla todennetaan muun muassa työntekijän nimi, veronumero ja työnantaja.

20222_76997.jpg

Mitä hyötyä hankintaosastolle?

Teollisuudessa on perinteisesti käytetty erilaisia hankintajärjestelmiä, joilla suoritetaan usein varsin määrämittaisia hankintoja. Sen sijaan rakennusalalla hankinnat vaihtelevat enemmän projektien välillä.

– On paljon aliurakointia, jossa ostettavan työn sisältö on hyvin monimuotoista eivätkä hankinnat toistu useita kertoja. Tällöin ostamisen malli on hyvin erilainen verrattuna teollisuuteen ja perustasoiset toiminnanohjausjärjestelmät taipuvat sellaiseen huonosti. Rakennusalalla on sen takia ollut vähän rakentajille soveltuvia hankintajärjestelmiä, Nirhamo perustelee.

Jydacomin järjestelmä on alusta alkaen suunniteltu rakennusalan käyttöön. Nirhamon mukaan tällaisen järjestelmän etuna on muun muassa alalle tyypillisten prosessien tunteminen.

"Järjestelmästä näkee kyseisen työmaan hankintasuunnitelman, missä vaiheessa hankinnat ovat ja millaisia kustannuksia ne aiheuttavat. Projekti kulkee koko ajan käsi kädessä tavoitearvion kanssa. Silloin tilaaja tietää, että kaikki tarvittava tulee hankittua ja että hankinnat pysyvät aikataulussa. Tiedot ovat tallessa pilvipalvelussa."
Timo Nirhamo, tuotehallintajohtaja, Jydacom

Jydacomin hankintaohjelmistosta on sitä enemmän hyötyä, mitä ahkerammin siihen syötetään informaatiota. Jos rakennusliikkeellä on käynnissä samaan aikaan useita eri työmaita, järjestelmässä olevaa tietoa pystytään hyödyntämään laajemmin, kun data on mahdollisimman kattava.

– Silloin historiatietoihin jää esimerkiksi se, miten alihankkija on suoriutunut työmaasta ja miten eri toimittajia on arvioitu ja kenties reklamoitu. Jatkossa tilaaja voi hyödyntää tietoja arvioidessaan, miltä alihankkijalta kannattaa pyytää tarjous.

Nirhamo pitää haasteena rakennusliikkeiden toimintatapojen muutosta, jotta tietoja kirjataan järjestelmään tasaiseen tahtiin.

– Toisin kuin teollisuuden ostajat, rakennustyömaalla työmaainsinöörit eivät istu koneella aamusta iltaan. Rakennusalan pk-yrityksissä organisaatio on usein hyvin kevyt. Ihmiset ovat enimmäkseen työmaalla ja sen jälkeen pitäisi vielä tehdä paperitöitä.

Info

Info

Jydacom – rakentajan tietojärjestelmä

 • Rakennusliikkeen tarvitsemat järjestelmät tuotannonhallinnan ja työmaaseurannan näkökulmasta.
 • Tarjouslaskennan, tuotannon, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon integroiva tietojärjestelmä pilvipalveluna.
 • Yhdistettynä Procountoriin pystytään tuottamaan taloushallinnon vaatimat palvelut erinomaisella ohjelmistokombolla.

Jydacom Oy
Palvelut
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Rakentaminen talous

Eroon exceleiden pyörittämisestä - valitse helpompi järjestelmä rakennusliikkeelle

Rakennusliikkeen liiketoiminnassa on olennaista rakennustyömaan toteutus ja seuranta. Aikaa ja energiaa kuluu kuitenkin usein monen erilaisen excelin tai paperin pyörittämiseen ja manuaalisen tiedon siirtämiseen. Monta huolta ja murhetta vähenee, kun yrityksessä käytettävä toiminnanohjausjärjestelmä on juuri oikeanlainen yrityksen omiin tarpeisiin.Lisäksi liiketoimintaan kuuluvat muutkin asiat, kuten yrityksen talouden, HR-, laki- ja veroasioiden hallinta. Rakennusalalla on kuitenkin hallittava lisäksi erityispiirteet, joita ei ole muilla toimialoilla. Olennaiseen keskittyminen on helpompaa, kun kaikki taloushallinnan palvelut ja tietotaito löytyvät saman katon alta.

20222_76876.jpg

Mitä rakennusliikkeen on hyvä huomioida ja mitkä ovat hyödyt, kun järjestelmät vaihtuvat?

Rakentaminen jatkuu kiivaana ja digitalisaatio jatkaa kehityskulkuaan. Rakentamisen digitalisaatio on ottanut kehitysloikan lähivuosina ja etenkin poikkeusajat ovat laittaneet vauhtia kehitykseen. Kehitys tuo tullessaan uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka korvaavat vanhoja menetelmiä rakennusliikkeissä.Parhaimmillaan uudet digitaaliset ratkaisut auttavat rakennusliikettä keskittymään olennaiseen eli rakentamiseen. Pahimmillaan uudet järjestelmät voivat aiheuttaa kuitenkin harmaita hiuksia muutoksen johdosta. Erityisesti rakennusalalle suunnitellun järjestelmän ja sen tuntevan asiantuntevan tilitoimiston valinta voivat säästää todella paljon aikaa ja vaivaa.

Rakennustyöntekijä raudoittaa

Markkinamyllerrys toi yllättäviä haasteita tarjouslaskentaan – Näin vältät ylimääräiset ongelmat: ”Excel-työkalut ovat aikansa eläneitä”

Rakennusalalla toimitaan nyt poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kustannuslaskennasta on tullut haastavampaa. Oikein valittu laskentaohjelmisto helpottaa elämää.

20204_64246.jpg

Puutuoteteollisuus vaatii konkreettisia toimia kysynnän elvyttämiseksi

Tiedote 23.4.2020Käyttöpääoman rahoitustuki, kysyntää elvyttävät toimenpiteet ja julkisten hankkeiden lisääminen ovat keskeisimmät puutuoteteollisuuden yritysten ehdottamat keinot toiminnan elvyttämiseksi. Kulutuskysyntää vahvistavia toimenpiteitä tarvitaan ja Puutuoteteollisuus ry esittää arvonlisäveron tilapäisen laskemisen lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärän kasvattamista 5 000 euroon vuodessa henkilöä kohti sekä hyväksyttyjen työkustannusten osuuden palauttamista 60 prosenttiin.Elvytystä tarvitaan kaikilla puutuotealan sektoreilla. Yritysten tilanne ja koronan vaikutusten ajoittuminen vaihtelee merkittävästi eri puutuoteteollisuuden sektorien välillä. Kuluttajakaupasta voimakkaasti riippuvaisessa huonekaluteollisuudessa kysyntä on tyrehtynyt lähes täysin ja ajanut yritykset massiivisiin lomautuksiin. Kyselyyn vastanneista huonekalualan yrityksistä lähes 70 % prosenttia on jo lomauttanut henkilöstöään ja 15 % yrityksistä valmistautuu lomautuksiin. Kalusteteollisuudessa kuluttajakauppa on hidastunut. Suora yrityskauppa toimii vielä ja lomautuksiin on turvautunut vasta noin 20 % yrityksistä. Rakennuspuusepänteollisuuden puolella loppuvuoden näkymät ovat varsin sumuiset.

20222_76970.jpg

Ongelmallinen aurinkopaneelijäte

Täysin uusiutuvana energianlähteenä markkinoidun aurinkoenergian sanotaan pelastavan planeettamme, mutta miten kestävää kehitystä aurinkopaneelit todella ovat?

202110_73081.jpg

Näin äly tuli kiinteistöihin: Analytiikka paljastaa vian ennen kuin laite rikkoutuu

Älykäs rakennus tarjoaa kiinteistöautomatiikan avulla käyttäjilleen turvallisen ja viihtyisän ympäristön olemiselle ja toiminnalle. Se pyrkii pitämään energiankulutuksen mahdollisimman pienenä ja sisäilman laadun hyvänä. Parhaimmillaan se huolehtii myös omasta kunnostaan. Pilvipalvelut, analytiikka ja langattomuus ovat pinnalla kiinteistöjen automaatiojärjestelmissä. Analytiikka voi paljastaa viat jo ennen kuin käyttäjä tietää niistä mitään.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton