• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Palvelut

Mitä rakennusliikkeen on hyvä huomioida ja mitkä ovat hyödyt, kun järjestelmät vaihtuvat?

Samuli Vesalainen
Kaupallinen yhteistyö Jydacom Oy
Julkaistu 10.02.2022Päivitetty 15.08.2022
20222_76876.jpg

Rakentaminen jatkuu kiivaana ja digitalisaatio jatkaa kehityskulkuaan. Rakentamisen digitalisaatio on ottanut kehitysloikan lähivuosina ja etenkin poikkeusajat ovat laittaneet vauhtia kehitykseen. Kehitys tuo tullessaan uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka korvaavat vanhoja menetelmiä rakennusliikkeissä.

Parhaimmillaan uudet digitaaliset ratkaisut auttavat rakennusliikettä keskittymään olennaiseen eli rakentamiseen. Pahimmillaan uudet järjestelmät voivat aiheuttaa kuitenkin harmaita hiuksia muutoksen johdosta. Erityisesti rakennusalalle suunnitellun järjestelmän ja sen tuntevan asiantuntevan tilitoimiston valinta voivat säästää todella paljon aikaa ja vaivaa.

Rakennusalan digitalisoituminen – ei uhka, vaan mahdollisuus

Rakennusalaan erikoistuneissa tilitoimistoissa 25 vuotta työskennellyt Miia Sarkola on nähnyt asiakkaiden keskuudessa digitalisaation mahdollisuutena, mutta myös muutoksen hitauden:

– Toimialalla johto on nuorentunut ja tottunut käyttämään uusia järjestelmiä. On nähty digitalisaation mahdollisuudet ja hyödyt. Muutos on silti vielä hidasta, kun kaikkia sähköisten järjestelmien tarjoamia helpotuksia arkeen ei valjasteta täysin käyttöön – kuten esimerkiksi sähköistä tuntikirjausta. Ostolaskujenkin kohdalla voidaan pahimmissa tapauksessa joutua vielä erikseen skannaamaan sähköiseen muotoon jo kertaalleen tulostettu paperi, Sarkola toteaa.

Teknologian kehittyminen on tuonut digitalisaatiota yhä useamman saataville ja helposti opittavaksi. Kosketusnäyttöjen yleistyminen on mahdollistanut nopean oppimisen ja helpon käytön muun muassa sähköisten tuntikirjausten tekemisessä. Sähköiselle tuntikirjaukselle on voinut antaa vauhtia myös työnantajan tarjoama puhelin, jolla on voinut kirjata tuntinsa.

Sarkolan mukaan asioiden sähköistys on rakennusalalla pitkällä, mutta voi ottaa vielä aikansa kaiken ollessa sähköistä:

–Vuonna 2004 ajattelin sinisilmäisenä, että 2-3 vuodessa kaikki on sähköistä – mutta eipäs se homma ihan niin mennyt. Pääsääntöisesti ollaan kuitenkin aika pitkällä, Sarkola toteaa.

Miia Sarkola, Johtaja, toimialaratkaisut, Aallon Group

Miia Sarkola, Johtaja, toimialaratkaisut, Aallon Group

Info

Info

Miia Sarkola

 • Johtaja, toimialaratkaisut, Aallon Group
 • Tilitoimistokokemusta 25 vuotta

Taloudenhallinnan suurimmat muutokset rakennusliikkeelle

Vaikka suurempia uudistuksia ei ole mitä todennäköisemmin tulossa välittömässä lähitulevaisuudessa, monella rakennustoimialan yrityksillä on vielä hyödyntämättä sähköisen taloushallinnon edut, järjestelmiin jo tehdyt muutokset ja järjestelmien hyödylliset ominaisuudet – näiden hyödyt kannattaa varmistaa, tarvittaessa myös asiantuntijan avulla.

Muutokset ovat aiheuttaneet paineita rakennusliikkeen toiminnalle, jotta pystytään pitämään hallinnassa myös talouden hallinta projektien ohella. Asioiden sähköistyminen eli digitalisaatio on mahdollistanut rakennusliikkeelle kuitenkin paremman keskittymisen projekteihin samalla, kun vaatimukset kirjanpidollisesti ovat lisääntyneet.

"Kyllähän sähköistyminen on sujuvoittanut tekemistä paljon. Voidaan tarjota arkistoja ilman massiivista papereiden säilömistä. Arkistoja pystyy selaamaan parilla sormen näpäytyksellä ilman mappien kaivamista. Ei olla niin paikkaan sidottuja, kun mobiililaitteella voidaan olla missä tahansa ja selata vaikka ostolaskuja."
Miia Sarkola, johtaja, toimialaratkaisut, Aallon Group
Info

Info

Aallon Group

 • Palvelee pääasiassa kotimaisia PK-yrityksiä valtakunnallisesti.
 • Tarjoaa päivittäisiä talous- ja palkkahallinnon palveluita sekä syventäviä neuvonta- ja asiantuntijapalveluita.
 • Rakennus- ja kiinteistöalojen palvelemiseen erikoistunut yksikkö työllistää yli 70 talous- ja palkkahallinnon asiantuntijaa.

Tilitoimiston ja järjestelmän valinta avainasemassa

Tilitoimiston toimii tärkeänä tukipilarina osana rakennusliikkeen toimintaa. Tilitoimisto huolehtii lakimuutosten seuraamisen, taloushallinnan sekä luo raportteja yrityksen johdon päätösten tueksi.

Tilitoimiston rooli on myös tärkeä, kun rakennusliikkeessä on ajankohtaista vaihtaa talous- ja toiminnanohjausjärjestelmää. Sarkolan mukaan on tärkeää huomioida eri seikkoja muutostilanteessa:

"Tilitoimiston osaaminen on hyvä varmistaa valittavien järjestelmien suhteen ennakolta. Yritykselle on suurin hyöty, kun talous- ja toiminnanohjausjärjestelmät toimivat mahdollisimman hyvin yhdessä. Sujuvan toiminnan takaa parhaiten järjestelmän osaava tilitoimisto."
Miia Sarkola, Johtaja, toimialaratkaisut, Aallon Group

Sarkola on tehnyt pitkään yhteistyötä rakennusliikkeille tarkoitetun järjestelmän kehittäneen Jydacomin kanssa. 13 vuoden aikana Sarkola on huomannut kuinka tärkeää on, että puhutaan samaa kieltä rakennusalan toimijoiden kanssa ja tuntea alaa – kuten järjestelmien suhteen kuin taloudenhallinnan.

– Olen tosi mielissään miten sopiva Jydacom on rakennusliikkeille. Järjestelmä on suunniteltu erityisesti rakennusliikkeille ja sitä on rakennettu sen mukaan. Näin on saatu toimiva järjestelmä, joka mukautuu asiakkaan tarpeisiin, Sarkola kertoo.

Jydacom tuotannonohjausjärjestelmä

© Jydacom

Info

Info

Jydacom – rakentajan tietojärjestelmä

 • Rakennusliikkeen tarvitsemat järjestelmät tuotannonhallinnan ja työmaaseurannan näkökulmasta.
 • Tarjouslaskennan, tuotannon, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon integroiva tietojärjestelmä pilvipalveluna.
 • Yhdistettynä Procountoriin pystytään tuottamaan taloushallinnon vaatimat palvelut erinomaisella ohjelmistokombolla.
Jydacom Oy
Palvelut
Kiinnostuitko? Tilaa RakentajaPRO-uutiskirje
Alan uutisia, tutkimuksia, tuotetietoa, asiantuntijahaastatteluja, keskusteluja – RakentajaPRO:n uutiskirjeessä saat kerran viikossa sähköpostiisi koosteen rakentamisen ammattilaiselle ajankohtaisista aiheista. Uutiskirje on maksuton.

Aiheeseen liittyvää

Rakentaminen talous

Eroon exceleiden pyörittämisestä - valitse helpompi järjestelmä rakennusliikkeelle

Rakennusliikkeen liiketoiminnassa on olennaista rakennustyömaan toteutus ja seuranta. Aikaa ja energiaa kuluu kuitenkin usein monen erilaisen excelin tai paperin pyörittämiseen ja manuaalisen tiedon siirtämiseen. Monta huolta ja murhetta vähenee, kun yrityksessä käytettävä toiminnanohjausjärjestelmä on juuri oikeanlainen yrityksen omiin tarpeisiin.Lisäksi liiketoimintaan kuuluvat muutkin asiat, kuten yrityksen talouden, HR-, laki- ja veroasioiden hallinta. Rakennusalalla on kuitenkin hallittava lisäksi erityispiirteet, joita ei ole muilla toimialoilla. Olennaiseen keskittyminen on helpompaa, kun kaikki taloushallinnan palvelut ja tietotaito löytyvät saman katon alta.

20222_76996.jpg

Näin hankintaohjelma auttaa työmaata - Yksi merkittävä uudistus

Jydacomin hankintaohjelmistosta voi nyt tarkistaa, täyttääkö alihankkija tilaajavastuulain mukaiset viranomaisvaatimukset.

Rakennustyöntekijä raudoittaa

Markkinamyllerrys toi yllättäviä haasteita tarjouslaskentaan – Näin vältät ylimääräiset ongelmat: ”Excel-työkalut ovat aikansa eläneitä”

Rakennusalalla toimitaan nyt poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kustannuslaskennasta on tullut haastavampaa. Oikein valittu laskentaohjelmisto helpottaa elämää.

202012_67882.jpg

Puurakentamisen koulutussarja: Osa 1: Puutuotteet -webinaari

Metsäkeskus järjestää Puurakentamisen perusteet -webinaarisarjan, jossa käsitellään puurakentamisen perusteet, puutuotteet ja rakennusosat.

20203_63627.jpg

Ympäristöministeriön uusi ohjelma panostaa ikääntyneiden asumiseen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi."Maamme väestö vanhenee nopeasti, ja ikääntyneille sopivia, esteettömiä ja turvallisia asuntoja tarvitaan huomattavasti lisää. Myös ikääntyneiden yhteisöllisyyden edistäminen asuinalueilla ja asumisessa on tärkeää, sillä näin vähennetään yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Ratkaisuja tulee löytää nyt, hyvissä ajoin tulevaa ennakoiden," sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.Ennusteiden mukaan vuonna 2040 yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Kaikkein vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin: yli 85-vuotiaiden määrään arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa on noin 500 000 esteetöntä asuntoa, mikä vastaa 15 prosenttia asuntokannasta. Yhä useampi ikääntynyt asuu tulevaisuudessa yksin, mikä lisää yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

20223_77088.jpg

Yhteistyöllä asuinrakennusten hiilidioksidipäästöt alas

Uponor ryhtyy kehittämään asuinrakennusten energiatehokkuuspalvelua yhdessä tanskalaisen startup-yritys ReMonin kanssa. Teknologiayritys ReMonin kanssa allekirjoitettu yhteistyösopimus on Uponorin tuore askel yrityksen pyrkimyksissä vähentää kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä ja edistää alan kestävää kehitystä. Yhteistyön tavoitteena on tuoda markkinoille energiatehokkuuspalvelu asuinrakennusten erilaisten lämmitysjärjestelmien hallintaan, automatisointiin ja tehokkuuden lisäämiseen. Palvelun avulla kiinteistönomistajat voivat pienentää rakennusten energiankulutusta ja CO2-päästöjä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton