• Ajankohtaista
 • Energia
 • LVI
 • Materiaalit
 • Palvelut
 • Rakentaminen
 • Remontti
 • Sisustus
 • Talo
 • Tutkimus
 • Varusteet

 • Etusivu
 • Palvelut

Eroon exceleiden pyörittämisestä – valitse helpompi järjestelmä rakennusliikkeelle

SV
Samuli Vesalainen
Kaupallinen yhteistyö Jydacom Oy
Julkaistu 25.01.2022Päivitetty 04.08.2022
Rakentaminen talous

Rakennusliikkeen liiketoiminnassa on olennaista rakennustyömaan toteutus ja seuranta. Aikaa ja energiaa kuluu kuitenkin usein monen erilaisen excelin tai paperin pyörittämiseen ja manuaalisen tiedon siirtämiseen. Monta huolta ja murhetta vähenee, kun yrityksessä käytettävä toiminnanohjausjärjestelmä on juuri oikeanlainen yrityksen omiin tarpeisiin.

Lisäksi liiketoimintaan kuuluvat muutkin asiat, kuten yrityksen talouden, HR-, laki- ja veroasioiden hallinta. Rakennusalalla on kuitenkin hallittava lisäksi erityispiirteet, joita ei ole muilla toimialoilla. Olennaiseen keskittyminen on helpompaa, kun kaikki taloushallinnan palvelut ja tietotaito löytyvät saman katon alta.

Rakennusalan erityispiirteet huomioitava talouden hallinnassa

Talouden hallinnan näkökulmasta rakennusalaan liittyy valtavasti erityispiirteitä, kuten projektiluonteinen liiketoiminta, osatuloutus, rakennusalan käännetty arvonlisävero, oman käytön arvonlisävero ja muut erityisesti perustajaurakointiin liittyvät asiat. Näillä kaikilla on merkittävä vaikutus muun muassa yrityksen verotukseen.

Rakennuspalveluiden liiketoimintajohtaja Krista Himanen tilitoimisto Gallant Oy:stä kertoo miksi tilitoimiston on hyvä hallita rakennusalan erityispiirteet:

– Voi käydä helposti niin, että esimerkiksi urakkailmoitukset jäävät jäädä tekemättä ja oman käytön arvonlisävero suorittamatta. Kirjanpitäjällä välttämättä ei ole kokemusta ja tietoa näistä seikoista, jotka ovat niin poikkeuksellisia asioita verrattuna muihin toimialoihin. Osaamattomuudesta voi koitua rakennusliikkeelle merkittävät vahingot, jotka pahimmillaan tulevat ilmi vasta verotarkastuksen yhteydessä, Himanen kertoo.

Krista Himanen, rakennuspalveluiden liiketoimintajohtaja, tilitoimisto Gallant Oy

Krista Himanen, rakennuspalveluiden liiketoimintajohtaja, tilitoimisto Gallant Oy

Info

Info

Krista Himanen

 • Gallant Oy:n rakennuspalveluiden liiketoimintajohtaja.
 • Vastaa rakennuspalveluiden liiketoiminnasta ja asiantuntijatehtävistä.

Manuaalinen tiedonsiirto minimiin – vapauta aikaa olennaiseen

Manuaalinen tiedonsiirtäminen excelistä tai paperista toiseen lisää inhimillisen riskin määrää ja teettää turhaa työtä. Himanen törmääkin yllättävän usein vielä nykypäivänäkin siihen, että tietoa siirretään manuaalisesti paikasta toiseen:

"Olen törmännyt jopa kohtuullisenkin suurissa rakennusliikkeissä siihen, että tehdään paljon käsin manuaalista työtä. Pyöritetään exceleitä, siirretään manuaalisesti tietoa toisesta taulukosta toiseen ja näissä valitettavan usein tapahtuu virheitä. Sitten voikin olla urakkalaskenta pielessä ja kun projektit etenee, niin huomataan, että toteuma ei menekään suunnitelmien mukaan."
Krista Himanen, rakennuspalveluiden liiketoimintajohtaja, tilitoimisto Gallant Oy

Syitä virheisiin voidaan joutua selvittämään pitkäänkin. Virhe voi juontaa juurensa ensimmäisen excelin kaavavirheeseen, jolloin manuaalisen työn aiheuttama inhimillinen virhe voi koitua hyvinkin suureksi. Rakennusliikkeiden työn projektiluontoisuudessa voi pieni virhe aiheuttaa miljoonien euron projektissa suurta vahinkoa. Himasen mukaan riskit on hyvä tiedostaa, mutta ongelmaan on ratkaisu:

– Oikeanlaisia ohjelmistoja käyttämällä pystymme eliminoimaan tällaisia virheitä sekä tehostamaan työtä. Erinäisten excelien, paperien pyörittämisestä ja tietojen keräämisen sijaan voidaan käyttää aikaa oikeasti bisnekseen ja liiketoimintaan, Himanen kertoo.

Rakennusliike voi vapauttaa aikaa olennaiseen eli työmaan edistämiseen yrityksen järjestelmävalinnoilla.

Rakennusliike voi vapauttaa aikaa olennaiseen eli työmaan edistämiseen yrityksen järjestelmävalinnoilla.

Info

Info

Gallant Oy – talouden asiantuntijatalo

 • Talous-, HR- ja Advisory-palvelut saman katon alta yrityksen jokaiseen elinkaaren vaiheeseen.
 • Perinteisten taloushallintopalveluiden lisäksi palvelutarjontaan sisältyy kattavat talouspäällikkö, HR-, laki- ja veropalvelut.
 • Palveluista löytyy toimialakohtaisia ratkaisuja, kuten rakennusalan talouden palvelut. Asiakaskunta koostuu laajasti erityyppisistä toimialoista.
 • Jydacom on yksi Gallantin pääohjelmistoista. Gallantilta löytyy tiimi, joka on erikoistunut työskentelemään nimenomaan Jydacom-ympäristössä.

Rakennusalalle sopiva toiminnanohjausjärjestelmä palvelee parhaiten

Gallant Oy:ssä pääohjelmana käytetään Jydacom-järjestelmää, joka on Suomen johtava rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä. Himasen mukaan ohjelmisto onkin käytössä useilla asiakkailla ja syitä löytyykin Himasen mukaan monta:

– Ohjelma on käyttäjäystävällinen, ketterä, helppokäyttöinen ja looginen. Eniten käyttämämme Jydacomin "palikka" on Jiiri, jossa käsitellään muun muassa maksuerätaulukoita, myyntilaskuja ja ostolaskuja. Jiirissä tehtävät toimenpiteet hoituvat helposti. Ehdottomasti paras ominaisuus on mielestäni oman käytön arvonlisäveron laskentaominaisuus Jiirissä, mikä on ehdoton perustajaurakointia harjoittavissa yrityksissä. Tämä ominaisuus puuttuu valitettavan useista muista ohjelmistoista, Himanen kertaa.

Rakennusalalla on erittäin tärkeää, että muun muassa urakkailmoitukset pystytään tekemään suoraan ohjelmistosta. Urakkailmoitusten tekeminen onnistuukin suoraan Jydacom-järjestelmästä.

Ajat muuttuvat ja tietotekniset vaatimukset kasvavat – ohjelmistoja myöten. Himasen mukaan Jydacom on ottanut palautetta vastaan mielellään ja ohjelmistoa on kehitetty palautteiden perusteella.

– Ohjelmasta on tullut mielestämme paljon selkeämpi ja ketterämpi ja käyttäjäystävällisempi. Sekä luonnollisesti tietysti rajapinnat Procountoriin on ehdoton nykypäivän vaatimus ohjelmistoissa. Näin kirjanpito on koko ajan reaaliaikaista. Aiemmin naputtelimme käsin Konsolin paperitulosteet (reskontralistat) kirjanpito-ohjelmaan kuukauden päätyttyä, kertaa Himanen.

20221_76662.jpg
Info

Info

Jydacom – Rakentajan tietojärjestelmä

 • Rakennusliikkeen tarvitsemat järjestelmät tuotannonhallinnan ja työmaaseurannan näkökulmasta.
 • Tarjouslaskennan, tuotannon, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon integroiva tietojärjestelmä pilvipalveluna.
 • Yhdistettynä Procountoriin pystytään tuottamaan taloushallinnon vaatimat palvelut erinomaisella ohjelmistokombolla.
Jydacom Oy
Palvelut

Aiheeseen liittyvää

20222_76876.jpg

Mitä rakennusliikkeen on hyvä huomioida ja mitkä ovat hyödyt, kun järjestelmät vaihtuvat?

Rakentaminen jatkuu kiivaana ja digitalisaatio jatkaa kehityskulkuaan. Rakentamisen digitalisaatio on ottanut kehitysloikan lähivuosina ja etenkin poikkeusajat ovat laittaneet vauhtia kehitykseen. Kehitys tuo tullessaan uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka korvaavat vanhoja menetelmiä rakennusliikkeissä.Parhaimmillaan uudet digitaaliset ratkaisut auttavat rakennusliikettä keskittymään olennaiseen eli rakentamiseen. Pahimmillaan uudet järjestelmät voivat aiheuttaa kuitenkin harmaita hiuksia muutoksen johdosta. Erityisesti rakennusalalle suunnitellun järjestelmän ja sen tuntevan asiantuntevan tilitoimiston valinta voivat säästää todella paljon aikaa ja vaivaa.

20222_76996.jpg

Näin hankintaohjelma auttaa työmaata - Yksi merkittävä uudistus

Jydacomin hankintaohjelmistosta voi nyt tarkistaa, täyttääkö alihankkija tilaajavastuulain mukaiset viranomaisvaatimukset.

Rakennustyöntekijä raudoittaa

Markkinamyllerrys toi yllättäviä haasteita tarjouslaskentaan – Näin vältät ylimääräiset ongelmat: ”Excel-työkalut ovat aikansa eläneitä”

Rakennusalalla toimitaan nyt poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kustannuslaskennasta on tullut haastavampaa. Oikein valittu laskentaohjelmisto helpottaa elämää.

20201_62009.jpg

Reikälevy taipuu moneksi

Rei’itetyn levyn avulla voidaan toteuttaa vaikkapa näyttävät parvekekaiteet sekä valaistus- ja julkisivuratkaisut. Tarvittaessa reikälevyn taakse voidaan liimata akustisia ominaisuuksia parantava SoundControl-huopa.

20212_68852.jpg

Espoo vähentää merkittävästi rakennuspäästöjä - kepin sijasta porkkanaa

Espoon tavoitteena on päästä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä rakennustyömaiden päästöjä.

20205_65016.jpg

Viheralueiden ja asuntojen arvon yhteyttä tutkitaan satelliittidatan avulla

Rakentamisen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö A-Insinöörit selvittää, millainen yhteys viheralueilla on kaupunkialueiden houkuttelevuuteen ja asuntojen hintaan. Tavoitteena on, että satelliittidataan nojaavan tutkimushankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kaupunkien suunnittelussa ja kiinteistöjen arvon ennustamisessa. Tutkimuskumppanina on VTT.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton